Demotte veroordeelt nieuw reglement Dodoensziekenhuis Mechelen

(belga) - De medische wereld protesteert tegen het nieuwe reglement dat het AZ-VUB, de beheerder van het Dodoensziekenhuis in Mechelen, wil opleggen aan de dokters van het Dodoensziekenhuis. Die worden verplicht - op straffe van een verlaging van hun loon - om meer omzet te genereren. Bovendien moeten ze patiënten steeds doorverwijzen naar collega's binnen hetzelfde ziekenhuis of desnoods collega's van het AZ-VUB.

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Rudy Demotte noemt de huidige ontwerptekst van het AZ-VUB om het Mechelse Dodoensziekenhuis financieel gezond te maken 'onaanvaardbaar'.

"Uit de inlichtingen waarover de minister op dit moment beschikt, blijkt dat het een ontwerp van overeenkomst betreft dat artsen verplicht tot het leveren van een minimum aantal medische handelingen en bijgevolg het halen van omzet. Indien artsen daar niet in slagen, zou er een extra afhouding op hun erelonen komen. Dit spoort dus duidelijk aan tot overconsumptie, ten laste van de ziekteverzekering en van de patiënt", zegt het kabinet-Demotte.

"De ontwerptekst van het AZ-VUB om het Dodoensziekenhuis in Mechelen terug financieel gezond te maken is onethisch en volstrekt onaanvaardbaar en dwingt artsen onnodige prestaties te leveren. De Medische Raad van het Dodoensziekenhuis zal deze ontwerptekst niet goedkeuren", voorspellen Rita Cuypers, juriste bij het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België (ASGB) en Marc Moens, voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS).

In het voorstel van het AZ-VUB staat onder meer dat artsen van het Dodoensziekenhuis in 2005 en 2006 telkens 1,4 miljoen euro extra omzet moeten realiseren ten opzichte van 2004. Lukt dat niet, dan worden ze bestraft met extra afhoudingen op hun erelonen. Voorts vermeldt de tekst ook dat patiënten best worden doorverwezen binnen de instellingen van het AZ-VUB. Artsen die er bijgevolg niet in slagen 90% van hun patiënten die een doorverwijzing nodig hebben, naar Jette te draineren, verliezen drie maanden lang 50% van hun netto ereloon.

Het financiële probleem waar het Dodoensziekenhuis mee kampt, is volgens Rita Cuypers van het ASGB te wijten aan het overaanbod van ziekenhuizen in die regio. "In de omgeving zijn er verschillende op korte afstand van elkaar. Elk ziekenhuis wil absoluut alle zuilen in stand houden en zijn plaats behouden. Dat leidt onvermijdelijk tot verlieslatende situaties. Het ziekenhuisaanbod zou daar best herbekeken worden", aldus nog Cuypers.

Minister Demotte is het hiermee eens: "Indien ziekenhuizen financiële problemen ondervinden, is het herzien van het aanbod wellicht de juiste oplossing. Als de instellingen over de grenzen van de oude zuilen samenwerken, kan veel overdreven concurrentie weggewerkt worden. Dit zou de financiële problemen van vele ziekenhuizen aanzienlijk verlichten", luidt het nog in de ministeriële mededeling.

Demotte gaat de beheerders van het ziekenhuis dan ook uitnodigen om een gesprek ten gronde te voeren over deontologie, de relatie met de artsen en de omgang met de middelen van de verplichte ziekteverzekering.

Het AZ-VUB zegt dat het reglement nog maar een ontwerptekst is waarover in alle openheid zal onderhandeld worden. "Deze ontwerptekst is ter bespreking voorgelegd aan de Medische Raad van het Dodoensziekenhuis en blijkt nu, nog voor een officiële reactie van de artsen, gelekt te zijn. Bovendien wordt hij door sommigen eenzijdig toegelicht en in een verkeerd daglicht gesteld", zegt de directie van het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel in een mededeling aan Belga.

Het academisch ziekenhuis van de VUB in Jette ging in januari 2001 een samenwerkingsakkoord aan met het Mechelse Dodoensziekenhuis. Volgens de VUB kampt het Dodoensziekenhuis al enkele jaren met een tekort.

"Alle teksten zijn trouwens opgesteld met respect voor de wetgeving", aldus de directie van het AZ-VUB die zich, om het goede verloop van de besprekingen niet in het gedrang te brengen, voorlopig onthoudt van verder commentaar op de zaak.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud