Deontologisch kader ambtenaren stap in goede richting

Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, is tevreden met het deontologische kader voor de ambtenaren, dat woensdag aangekondigd werd. "Dit volstaat echter niet", benadrukt Unizo, die de beloofde verruiming van de openingsuren van de overheidsdiensten gerealiseerd wil zien.

(belga) Unizo stelt dat de federale ambtenarij een stap in de goede richting zet met de deontologische code, maar ziet nog ruimte voor verbetering. "Ambtenaren moeten in eerste instantie burgers en ondernemers begeleiden in het correct toepassen van de vele regels en wetten", luidt het. "Nu concentreren ze zich nog te vaak op controleren en bestraffen."

Zo wil Unizo een uitbreiding van de openingsuren van de federale overheidsdiensten. "De ministerraad keurde daartoe in juni 2006 al een 'handvest voor een klantvriendelijke overheid' goed met daarin een verruiming van de openingsuren van federale overheidsdiensten", stelt Unizo. Daarin wordt een bereikbaarheid van iedere dienst van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 voorgesteld, net als één laatavondopening per week of een elektronisch dienstenaanbod van 24 uur op 24. "De uitvoering van dat handvest laat vooralsnog op zich wachten", betreurt Unizo.

Tot slot pleit Unizo voor een pact tussen het bedrijfsleven en de controlerende overheid, met duidelijke afspraken inzake de rol en de bevoegdheden van de controleur en de frequentie van de controles. Ook daarbij moet het uitgangspunt zijn dat ambtenaren op de eerste plaats ten dienste staan van burgers en ondernemers en zo veel mogelijk preventief moeten werken, aldus Unizo.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud