Deskundigenonderzoek bij rechtszaken moet sneller

De Kamer heeft zich vrijdagmorgen achter een wetsvoorstel geschaard dat het deskundigenonderzoek in rechtszaken wijzigt. Bedoeling is dat dergelijke onderzoeken voortaan sneller verlopen. Er waren 104 stemmen voor en vijftien onthoudingen (Vlaams Belang).

(belga) Lange deskundigenonderzoeken kunnen rechtsprocedures soms serieus vertragen. Een werkgroep van parlementsleden dokterde daarom een wetsvoorstel uit dat een aantal oplossingen aanreikt.

De wettekst geeft de rechter een actievere rol. Hij zal onder meer kunnen nagaan of andere, goedkopere onderzoeksmaatregelen kunnen worden aangewend om het geschil op te lossen.

De rechter krijgt ook meer greep op het verloop van het deskundigenonderzoek. Indien mogelijk wordt een installatievergadering gehouden met de rechter, de betrokken partijen en de deskundige. De rechter bepaalt dan de termijn binnen dewelke de deskundige verslag moet uitbrengen. De deskundige moet ook een voorlopig advies afleveren. "De partijen kunnen daar nog opmerkingen bij maken binnen een afgesproken termijn. Dit moet vermijden dat na het definitief verslag nog ellenlange discussies ontstaan over de geldigheid van het verslag", stelt Open Vld-fractieleider Fons Borginon, een van de auteurs van het wetsvoorstel.

Tot slot verandert de wettekst ook de betaling van de deskundigen. Zij moeten op de installatievergadering een raming geven van de kostprijs van het onderzoek. Op basis van die raming beslist de rechter over een bedrag dat in bewaring wordt gegeven bij de griffie of bij een bank. Hij kan ook al een deel vrijgeven om de deskundige de mogelijkheid te geven al bepaalde noodzakelijke kosten te dekken. De rechter begroot het ereloon ook op basis van de zorgvuldigheid en snelheid waarmee het onderzoek werd uitgevoerd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud