Dewael breekt lans voor georganiseerde migratie

Patrick Dewael (foto: photonews) ©Photo News

Patrick Dewael (Open Vld) meent dat diversiteit in de samenleving niet als een maatschappelijke kwestie, maar als een maatschappelijk spanningsveld moet worden beschouwd dat naar een duidelijk beleid moet vertaald worden.Om potentiële nieuwkomers de kans te geven op een succesvol leven, moet er sprake zijn van een georganiseerde migratie via werk, taal en de legale weg, zegt de minister van Binnenlandse Zaken.

(belga) - Dewael zou zaterdag normaal een toespraak houden op de studiedag "Niet je afkomst, maar je toekomst telt' van Prometheus, het Liberaal Kenniscentrum van Open Vld in Hasselt. Maar omdat Deweal verhinderd was, werd zijn toespraak voorgelezen.

Daarin stelde de minister dat onrechtvaardige behandelingen van allochtonen en regelrechte discriminatie geweerd en desgewenst bestraft moeten worden. "Diversiteit genereert immers een belangrijk potentieel voor economische groei en welvaart. Het beleid dient dit potentieel optimaal te ontplooien", luidde het.

Onze arbeidsmarkt kent dit jaar alleen al 200.000 nieuwe buitenlandse arbeidskrachten. Anderzijds is de werkloosheid onder de huidige allochtonen in België met 30 procent nog steeds erg hoog. Een sterk activeringsbeleid, niet alleen van allochtonen, maar ook van 50-plussers en leefloners, dringt zich volgens de minister op.

Nog volgens Dewael schuilt er vooral in het onderwijs een grote uitdaging in het kader van diversiteit. Via het recht van inschrijving en de begeleiding van kansengroepen werd er een belangrijke stap gezet voor meer diversiteit binnen de schoolmuren, luidde het.

Volgens de minister krijgt diversiteit enkel een kans wanneer nieuwkomers zicht hebben op een daadwerkelijke integratie via werk met een voldoende inkomen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud