Dewael noemt zaak-Kazachs gezin 'juridische nonsens'

De beslissing van een Brugse rechter om een gezin uit Kazachstan dat al sinds 2000 illegaal in ons land verblijft toch te laten blijven, is volgens minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael "juridische nonsens".

(belga) Dewael benadrukt dat er al een beslissing was van de Raad van State en dat de rechter niet bevoegd was. "Wij gaan in beroep", aldus Dewael in De Zevende Dag.

Eerder deze week schortte de kortgedingrechter in Brugge de uitwijzing van een gezin uit Kazachstan dat al sinds 2000 illegaal in Blankenberge verblijft tijdelijk op. Dat gebeurde onder meer op grond van de goede schoolresultaten van de kinderen. De rechter schorste ook het bevel tot uitwijzing dat op 7 februari 2002 door de Raad van State werd bekrachtigd tot drie maanden na de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) over de nieuwe aanvragen van het gezin om ingeschreven te worden in het vluchtelingenregister. Die aanvragen dateren van 8 september 2005 en 4 januari 2007.

Minister Dewael noemt de uitspraak "juridische nonsens". "In dit geval is die magistraat niet bevoegd. De Raad van State, die wel bevoegd is, heeft het uitwijzingsbevel rechtsgeldig verklaard. De Brugse rechter had zich onbevoegd moeten verklaren en wij gaan daarom in beroep", aldus Dewael.

Volgens Dewael had het Kazachse gezin al veel eerder het land moeten verlaten. "Er zijn honderden en duizenden mensen die wel gevolg geven aan zo'n beslissing en er zijn anderen die ten onrechte denken dat ze uit een illegaal verblijf rechten kunnen puren", aldus Dewael. Het kan volgens Dewael niet dat ouders "op kap van hun kinderen" een verblijfsvergunningen proberen te bekomen. "En in dat soort redenering kan ik niet meestappen", luidt het nog.

Dewael herhaalt dat er volgens hem in het parlement geen draagvlak is voor een algemene regularisatie van mensen zonder papieren. Hij wil ook niet het signaal geven dat "illegaliteit loont" en wil naar eigen zeggen niet terug naar de situatie van jaren geleden toen er meer dan 40.000 asielaanvragen per jaar. Nu zijn er dat minder dan 1.000 per maand.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud