Advertentie

Dossier nachtvluchten wordt juridisch kluwen

(tijd) - Minstens drie rechters moeten zich nog uitspreken over het dossier van de dag- en nachtvluchten boven de luchthaven van Zaventem. Vandaag al ligt het dossier opnieuw bij het hof van beroep van Brussel. Intussen tikt de factuur voor de federale regering verder aan: per dag dat de overheid het arrest niet volledig uitvoert, komt er 50.000 euro bij.

Het laatste woord over het dossier van de dag- en de nachtvluchten is nog niet gezegd. Het spreidingsplan waarover de federale regering eerder deze week een akkoord bereikte, moest uitvoering geven aan de arresten van het hof van beroep van 10 juni en 18 november. In die arresten legde de Brusselse rechter de overheid op de dag- en de nachtvluchten vanop de nationale luchthaven volledig te spreiden. Aan elke dag dat de regering die spreiding niet effectief toepast, is een dwangsom van 50.000 euro verbonden. Vandaag staat de teller op 150.000 euro.

De hamvraag is nu of de regering met haar nieuwe spreidingsplan tegemoet komt aan de eisen van de Brusselse rechter. Als de 47 bewoners van de Noordrand die naar de rechter stapten om de spreiding te eisen, menen van niet, kunnen zij de dwangsom innen. Daarvoor moeten ze een gerechtsdeurwaarder naar de Belgische staat sturen om beslag te leggen op de verschuldigde sommen. Daedalus, de werkgroep achter het actiecomité Noordrand, bezint zich nog. 'We willen niet onbezonnen handelen en het spreidingsplan grondig bekijken. Als we ervan overtuigd zijn dat het niet voldoet aan het arrest, zullen we de dwangsom innen', zegt juridisch adviseur Christian Luyckx. Waarschijnlijk dit weekend komen de 47 bewoners en hun advocaten samen om de knoop door te hakken.

Als de dwangsom wordt geïnd en de regering weigert te betalen, komt de zaak voor de beslagrechter. Die moet dan oordelen of de arresten naar behoren werden uitgevoerd en aan alle eisen werd tegemoet gekomen. Die eisen waren niet min. In de arresten van 10 juni en 18 november staat dat bij het realiseren van de volledige spreiding de geluidsoverlastpieken de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) niet mogen overschrijden. Vorig jaar waren de federale en gewestelijke overheden overeengekomen zich te richten naar de aanbevelingen van de WGO. Maar die zijn voor interpretatie vatbaar.

De Brusselse minister van Leefmilieu, Didier Gosuin (MR), zei isteren de Brusselse geluidsnormen aan te passen. 'Daarmee schikt Brussel zich naar het arrest', luidt het fijntjes. Gosuin lijkt het spel formeel te willen spelen en de aanbevelingen strikt toe te passen. Of hij ruimte laat voor onderhandeling met het Vlaamse gewest, is de vraag. Het Vlaamse en Brusselse gewest moeten hun geluidsnormen harmoniseren. Maar Vlaanderen heeft geen zin in onrealistische normen, luidt het. De luchthavenuitbater Biac heeft al laten weten dat de strikte naleving van de aanbevelingen van de WGO enkel haalbaar is als de luchthaven 's nachts wordt gesloten.

Gosuin wil nog verder gaan, en vraagt via een derdenverzet aan de rechter dat hij zijn eerdere uitspraken verduidelijkt. Meer bepaald eist Gosuin dat de rechter uitdrukkelijk bepaalt dat een geluidskadaster noodzakelijk is om dwangsommen te vermijden. Vandaag al vindt voor het Brusselse hof van beroep de inleidingszitting over dat derdenverzet van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest plaats. Verschillende Brusselse gemeenten hebben al laten weten dat ze zich bij dat verzet aansluiten. Als de rechter de eis van het geluidskadaster in zijn arrest inschrijft, geeft dat de Brusselaars munitie om zelf naar de rechter te stappen als blijkt dat ze te veel vliegtuiglawaai moeten slikken.

De actiegroep 'Wakker Tervuren' zegt in een eerste reactie op het spreidingsplan 'dat het erger kon'. Maar veel vertrouwen heeft Peter-Paul Struycken niet. 'Als DHL méér nachtvluchten boven Zaventem nastreeft en krijgt, is dit zoveelste spreidingsplan een maat voor niets.' Ook Bruxelles Air Libre Brussel reageert argwanend. 'Het gaat alweer over een tijdelijk plan, dat volgend jaar wordt geëvalueerd', zegt Roger Gennotte. Brussel-stad moet met de invoering van de route-Chabert over het centrum meer vluchten dulden. 'Maar positief nieuws is dat er werk gemaakt wordt van een geluidskadaster.'

Naast de beslagrechter en het Brusselse hof van beroep moet nog minstens één rechtbank zich buigen over het dossier. De federale regering tekende immers cassatieberoep aan tegen het arrest van 10 juni dat de volledige spreiding oplegt. Ook BIAC en Belgocontrol hebben inmiddels bij Cassatie beroep aangetekend. GDC/KVe/EDL

20699243

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud