Advertentie
Advertentie
netto

Driekwart werknemers spaart te weinig voor aanvullend pensioen

©Hollandse Hoogte / Chris Pennarts

Ruim 2,8 miljoen werknemers sparen niet of minder dan 3 procent van hun loon in een aanvullend pensioenplan.

Het regeerakkoord dat de regering-De Croo vorig jaar voorlegde, beoogt een verdere veralgemening van de tweede pensioenpijler. De doelstelling is dat elke werknemer een aanvullend pensioen kan opbouwen met een bijdrage van minstens 3 procent van zijn brutoloon. Van die doelstelling zijn we nog ver verwijderd, leert een nieuw rapport van Sigedis, de overheidsorganisatie die de website mypension.be beheert.

36%
zonder tweede pensioenpijler
Liefst 36 procent van de 3,7 miljoen werknemers had in 2019 helemaal geen tweede pensioenpijler.

Liefst 36 procent van de 3,7 miljoen werknemers had in 2019 helemaal geen tweede pensioenpijler. Nog eens 40 procent stortte wel in een aanvullend pensioenplan, maar veel minder dan de beoogde 3 procent van het brutoloon.

Grote verschillen

Sigedis stelt grote verschillen tussen de werknemers vast. Voor een werknemer met toegang tot de tweede pensioenpijler bedroeg de jaarlijkse bijdrage in 2019 gemiddeld 3,5 procent van het loon, maar dat gemiddelde wordt vertekend door een kleine groep die veel meer dan 3,5 procent van het loon stort. Bij de helft van de actief aangesloten werknemers lag het bijdragepercentage lager dan 2 procent.

De gemiddelde bijdrage van de werknemers die in 2019 actief een aanvullend pensioen opbouwden, bedroeg 1.699 euro over het hele jaar. Toch moest de helft van de aangeslotenen het stellen met een bijdrage van minder dan 552 euro. De gemiddelde bijdrage van de 20 procent aangeslotenen met de hoogste jaarlijkse bijdragen lag 100 keer hoger dan de gemiddelde bijdrage van de 20 procent aangeslotenen met de laagste jaarlijkse bijdragen.

1.699
gemiddelde bijdrage
De gemiddelde bijdrage van de werknemers die in 2019 actief een aanvullend pensioen opbouwden, bedroeg 1.699 euro over het hele jaar. De helft van de aangeslotenen moest het echter stellen met minder dan 522 euro.

Hogere lonen

Hoe hoger de lonen, hoe groter de deelname aan de tweede pijler en hoe vaker het vooropgestelde bijdragepercentage van 3 procent wordt bereikt. Bij de laagste lonen bouwde een op de drie werknemers een aanvullend pensioen op, terwijl de participatiegraad bij de hoogste lonen opliep tot 87 procent.

Bij de laagste lonen bouwde een op de drie werknemers een aanvullend pensioen op, terwijl de participatiegraad bij de hoogste lonen opliep tot 87 procent.

De verschillen in pensioenopbouw zijn ook groot naargelang de sector waarin de werknemers tewerkgesteld zijn. In sommige sectoren haalde de meerderheid van de werknemers de beoogde dekking. Ook het soort plan waarin werd opgebouwd, heeft een grote impact. 90 procent van de aangeslotenen bij een sectorplan bereikte in 2019 nog niet de gewenste dekking.

Van alle werknemers die het streefdoel niet halen, heeft volgens Sigedis nog 82 procent minstens een verdubbeling nodig van de huidige jaarlijkse bijdrage om de drempel van 3 procent te halen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud