Een op de tien buitenlandse hogeschoolstudenten illegaal

(tijd) - Ruim 11 procent van de buitenlandse hogeschoolstudenten beschikte vorig academiejaar niet over een geldige verblijfsvergunning. Dat meldt De Tijd op basis van het 'Verslag over de werking van de hogescholen 2003', van de regeringscommissaris-coördinator bij de Vlaamse hogescholen, Paul Cottenie.

Studenten die een onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, die het statuut van vluchteling hebben of een onderdaan zijn van landen die met België of Vlaanderen een cultureel akkoord hebben gesloten en binnen dat akkoord recht hebben op een studiebeurs, vallen niet onder het begrip 'buitenlandse studenten'. Volgens het hogescholendecreet mag het aantal buitenlandse studenten ook slechts 2 procent bedragen van het aantal Belgische studenten om gesubsidieerd te kunnen worden. Een regel die vanaf volgend academiejaar niet meer geldt. Tegen de zomer moet duidelijk zijn welke nieuwe regel er in de plaats komt.

Op 1 februari 2004 werden er 1.064 buitenlandse studenten gefinancierd. De meesten kwamen uit China (304). Aan de top staan ook nog studenten uit Marokko, Japan en Rusland.

Opvallend is dat 119 studenten geen geldige verblijfsvergunning hadden. Dat ze gefinancierd worden, komt omdat al in oktober gecheckt wordt of de studenten over een geldig visum voor het academiejaar beschikken. Bij de telling (op basis waarvan de financiering van de hogescholen gebeurt) in februari wordt niet meer nagegaan of ze hier nog legaal zijn. 'Het kan niet de bedoeling zijn dat de overheid illegale of verdwenen studenten financiert', klinkt het in het rapport. 'De vraag rijst of er geen maatregelen genomen moeten worden om doeltreffender te controleren of alle studenten hier geldig zijn'. Cottenie is overigens van oordeel dat de overheid door de internationalisering van het hoger onderwijs nog nauwlettender moet toezien op misbruiken. IdV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud