Eerste effecten politieke crisis op Belgische economie zichtbaar

Luc Coene, vice-voorzitter van de Nationale Bank van België, verklaarde woensdag in de Kamercommissie Begroting en Financiën dat de politieke crisis in België tot nu toe weinig impact had op de economie, maar dat de eerste elementen de laatste weken zichtbaar worden. Hij verwees naar het feit dat internationale makelaarshuizen de jongste tijd negatieve adviezen beginnen te geven over Belgische overheidsobligaties. Daarnaast is er een dreigend begrotingstekort, voor dit en volgend jaar, terwijl er volgens het stabiliteitspact overschotten moeten worden geboekt.

(belga) - De rente op overheidsobligaties was de laatste maanden al sterk gestegen, vooral als gevolg van de kredietcrisis wereldwijd. Dat de Belgische overheidsobligaties toch iets duurder geprijsd staan dan de buitenlandse, wijt Coene slechts in beperkte mate aan de politieke crisis. "Het verschil met Nederland en Frankrijk bedraagt slechts 6 à 7 basispunten", luidde het. Concreet gevolg is wel dat België dus ook meer rente moet betalen op de herfinanciering van de staatsschuld.

Volgens de vice-gouverneur bleven de reële economische gevolgen van de formatiecrisis vooralsnog beperkt. "Maar de signalen stapelen zich op. Het probleem is dat als de effecten zich manifesteren, het te laat is".

En de economische vooruitzichten ogen niet meer zo rooskleurig. Coene liet woensdag verstaan dat de verwachte groei- en inflatiecijfers die de Nationale Bank eerder bekend heeft gemaakt, volgende week zullen worden herzien. Eerder ging de NBB uit van een economische groei van 2,2 procent en een inflatie van 2,2 pct in 2008. "De groei zal duidelijk lager liggen, de inflatie duidelijk hoger", aldus de vice-gouverneur, zonder in detail te treden. In 2007 zou de Belgische economie met 2,6 procent zijn gegroeid. Dat is iets minder dan vorig jaar (2,9 pct).

Met betrekking tot de begroting gaat de Nationale Bank uit van een tekort van 0,1 procent op het bruto binnenlands product in 2007. Voor volgend jaar van 0,3 procent, indien er geen maatregelen worden genomen. Het stabiliteitspact, dat de kosten van de vergrijzing moet opvangen, schrijft voor dat in 2008 een overschot van 0,5 procent moet worden geboekt.

Eén van de risicofactoren voor de economische groei, is de kredietcrisis vanuit de VS. Alles begon met het uitschrijven van rommelhypotheken (subprime-leningen) aan minder kredietwaardige kopers, die nu massaal met afbetalingsproblemen kampen. Die subprime-leningen werden in effecten omgezet en die werden dan weer massaal gekocht door Europese financiële instellingen. Nu blijken die pakketten plots veel minder waard. Volgens Coene is het einde van de onzekerheid nog niet in zicht. Minstens tot de helft van 2008 stijgen de bedragen van subprime-leningen die moeten worden herzien.

Een onrechtstreeks gevolg is dat banken nu een veel strikter kredietbeleid beginnen te hanteren. Dat blijkt ook in ons land het geval, leert de 'Bank Lending Survey' van oktober die Coene woensdag presenteerde. Voor het derde kwartaal is een duidelijke verstrakking merkbaar: 15 procent van de banken zegt een strenger kredietbeleid te zullen gaan voeren, vooral ten aanzien van hypotheekleningen en ten aanzien van kredieten aan bedrijven, in het bijzonder voor grote fusies of overnames.

Maar een economische terugval zoals in 2001 zit er volgens de Nationale Bank niet aan te komen, precies omdat het aandeel van de VS in de wereldeconomie in belang is afgenomen ten voordele van groeilanden zoals China en India. "Die zijn de motor van de wereldeconomie. Wereldwijd zou de economie volgend jaar met zo'n 5 procent groeien."

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud