Eerste maal sinds 2000 minder uitkeringstrekkers RVA

In 2006 gaf de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) per maand gemiddeld een uitkering aan 1.203.275 personen. Dat is 0,1 procent minder dan in 2005 en de eerste daling sinds 2000, zo is maandag gebleken bij de voorstelling van het jaarverslag van de RVA. De opvallende daling van de werklozen (-2,1 pct) werd gecompenseerd door het succes van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

(belga) Het aantal uitkeringstrekkers bedroeg vorig jaar 17,4 pct van de bevolking op beroepsactieve leeftijd. Volgens de administrateur-generaal van de RVA, Karel Baeck, had de daling te maken met de economische groei (+3 pct) en de creatie van 46.000 nieuwe banen in 2006. De vermindering vond volledig plaats in Vlaanderen (-1,2 pct). Wallonië (+0,8 pct) en Brussel (+2,1 pct) telden meer uitkeringstrekkers.

Opgedeeld naar categorie is de daling vooral te danken aan de werklozen met een uitkering. Die waren in 2006 nog met 726.266, of 2,1 procent minder dan het jaar ervoor. Vlaanderen deed hier -3,6 pct, Wallonië -1,2 pct en Brussel +0,6 pct. Ook de jeugdwerkloosheid daalde: het aantal werklozen met een uitkering jonger dan 25 jaar nam af met 5,5 procent. Een tweede groep uitkeringstrekkers, 'werknemers ondersteund door de RVA', droeg ook bij tot de totale daling. Deze groep omvat onder meer tijdelijk werklozen, deeltijdse werknemers en onthaalouders met een onthaaluitkering, en daalde met 0,7 pct. De tijdelijke werkloosheid daalde met 7,4 pct.

Dat de vermindering van het aantal uitkeringstrekkers uiteindelijk beperkt blijft tot 0,1 procent, is het gevolg van het blijvende succes van de 'aanpassingen aan de werktijd', zoals loonbaanonderbreking en tijdskrediet. Na een stijging met ruim 10 pct in 2005, breidde deze groep vorig jaar uit met nog eens 8,2 pct tot 211.743. De stijging is beperkt tot formules van vemindering van prestaties (halftijds of vooral 4/5e-werkroosters) en vijftig jaar en ouder.

De loopbaanonderbrekingsstelsels blijven vooralsnog een vrouwenzaak, al is het aandeel van mannen gegroeid tot 30 pct. Vorig jaar steeg het aantal loopbaanonderbrekingen en tijdskredieten bij de mannen (+11,4 pct) overigens sneller dan bij de vrouwen (+6,8 pct). Vlaanderen is goed voor 70 pct van deze stelsels, maar Brussel groeide procentueel het sterkst in 2006.

Ook de dienstencheques kenden opnieuw een opvallende groei. Eind 2006 waren er ruim 420.000 gebruikers ingeschreven, 167.000 (+67 pct) meer dan eind 2005. Het aantal erkende dienstenchequeondernemingen nam in dezelfde periode toe met 400 eenheden tot 1.438. Er werden vorig jaar ruim 36 miljoen dienstencheques aangekocht (+78 pct). Het aantal gepresteerde uren verdubbelde tot 40 miljoen. Hier lijken Wallonië en Brussel een inhaalbeweging uit te voeren ten opzichte van Vlaanderen, zo luidde het, al blijft Vlaanderen goed voor zowat tweederde van de markt.

De RVA besteedde vorig jaar bijna 8,2 miljard euro aan uitkeringen, de uitgaven voor dienstencheques niet meegerekend.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud