Enquête wijst op matig succes EBA

(belga) - De fiscale amnestie of eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) lijkt met een sisser te zullen aflopen. Volgens ruwe cijfers die het beleggersblad Cash verzamelde zijn op enkele maanden voor de einddatum van indiening ongeveer 1.500 dossiers afgesloten voor een bedrag van 40 à 50 miljoen euro. De doelstelling die minister van Financiën Didier Reynders onlangs nog vooropstelde van 300 miljoen euro lijkt 'nauwelijks realistisch', luidt het. Aanvankelijk mikte de regering op een opbrengst van 850 miljoen euro.

Delta Lloyd en het beleggersblad Cash stelden woensdag de resultaten voor van een tweede enquête naar de houding van de Belg tegenover de fiscale amnestie. De rondvraag liep tussen 7 en 24 september via het internet en lokte 2.611 respondenten. Sinds begin dit jaar (in februari werd al eens gepeild) is de houding van de Belg tegenover de EBA er alleen maar negatiever op geworden.

Uit de eerste rondvraag was gebleken dat nog een klein kwart (23 procent) van de bevolking de intentie had om een beroep te doen op de EBA-regeling, vandaag is dat nog 15,6 procent. Ondanks extra inspanningen inzake voorlichting en campagnes is de groep die niets doet omwille van de rechtsonzekerheid groter geworden (39,5 procent).

Er is bij de respondenten onduidelijkheid over de mogelijke sancties bij niet-regularisering (14,7 procent) en over de amnestie op successierechten (20,3 procent). Bijna 21 procent vreest dat de EBA een opstap is naar een vermogensbelasting. Het naderen van de deadline (31 december 2004) voor de betaling van een regularisatiebijdrage vormt geen bezwarende factor voor de lage respons. Bij een verlenging van de termijn zou slechts 2 procent nog een aanvraag indienen.

Meer informatie zou een iets grotere groep over de streep trekken (12,7 procent). Maar de grootste groep blijft bij zijn mening om niet op de EBA in te gaan (33,2 procent). 'Het is duidelijk dat iedereen zijn beslissing genomen heeft,' zegt Danny Reweghs (Cash), 'een verlenging van de termijn zal geen stormloop bij de financiële instellingen tot gevolg hebben,' verwacht hij.

Voorts komt uit de enquête naar voren dat de mensen niet beter geïnformeerd zijn, ook al hebben ze het gevoel beter op de hoogte te zijn. De respondenten kregen enkele gevallen voorgelegd. Zo blijkt dat 35 procent denkt dat 'zwarte' coupons van 'witte' euro-obligaties niet in aanmerking komen voor een EBA. Terwijl het net een van de types inkomsten is waar minister van Financiën Reynders op mikte.

Het 'ethisch draagvlak' voor fiscale amnestie lijkt verkleind te zijn. Meer dan 60 procent vindt dat iemand die belasting ontdoken heeft voor een fictief bedrag van 100 minstens dat bedrag of meer moet betalen om zich te regulariseren. Bijna 57 procent (35 procent in februari) is ervan overtuigd dat het resultaat van de EBA erg mager zal zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud