EU-referendum vergt wijziging grondwet

(belga) - Om een volksraadpleging te kunnen houden, moet de Belgische grondwet worden aangepast. Dat zegt de Raad van State in een advies over het wetsvoorstel over de organisatie van een referendum over de Europese grondwet. De Raad bevestigt in zijn advies zijn vroegere standpunt over de volksraadpleging.

De kamercommissie voor de Grondwetsherziening buigt zich over het VLD-voorstel om een volksraadpleging te organiseren over de Europese grondwet. Ze won twee weken geleden het advies van de Raad van State in over het dossier.

In een advies herhaalt de Raad van State wat hij in het verleden altijd al gezegd heeft over de organisatie van volksraadplegingen: eerst moet de grondwet worden aangepast.

Het rechtscollege oordeelt dat de organisatie zo'n fundamentele wijzigingen aanbrengt aan de manier waarop de macht wordt uitgeoefend dat een aanpassing van de grondwet onontbeerlijk is. Ook al is de raadpleging slechts adviserend, het initiatief kan moeilijk worden vergeleken met andere soorten adviezen die worden ingewonnen.

De Raad van State wijst erop dat de grondwet voorziet in een wetgevende macht die op federaal niveau wordt uitgeoefend door het federale parlement en de koning. Na de invoering van een volksraadpleging kan men niet meer zeggen dat de macht op dergelijke manier wordt vertegenwoordigd, luidt het.

Net als de VLD zijn in de meerderheid ook de MR, sp.a en Spirit voor een volksraadpleging. De drie partijen beschikken over een meerderheid in de commissie. De PS is principieel tegen. Premier Guy Verhofstadt (VLD) wil dat de ratificering van de Europese grondwet door de zeven parlementen in ons land rond is in mei volgend jaar.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud