EU twijfelt aan inkomsten fiscale amnestie

(tijd) - De Europese Commissie houdt bij haar begrotingsprognoses voor België geen rekening met de inkomsten uit de fiscale amnestiemaatregel. Volgens de Commissie is de 850 miljoen euro aan inkomsten uit de maatregel erg onzeker. De Commissie gaat er dan ook van uit dat de Belgische begroting in 2004 een tekort vertoont van 0,4 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Ook in 2005 verwacht de Commissie een zelfde tekort.

De Europese Commissie publiceerde woensdag haar halfjaarlijkse economische vooruitzichten. Daarin maakt ze ook begrotingsprognoses voor alle EU-lidstaten. Bij de berekening van het Belgische begrotingssaldo houdt de Europese Commissie geen rekening met de inkomsten uit de fiscale amnestiemaatregel. Dat bevestigde een commissiewoordvoerder gisteren.

Via de fiscale amnestiemaatregel kunnen Belgen hun zwarte geld in het buitenland aangeven en er een eenmalige belasting van 6 of 9 procent op betalen. De Belgische regering gaat ervan uit dat die operatie volgend jaar voor 850 miljoen euro aan inkomsten zorgt. Dat komt neer op ruim 0,3 procent van het BBP.

Maar volgens de Commissie zijn die inkomsten uit de fiscale amnestie verre van zeker. 'Het gaat om een erg onzekere schatting', klonk het gisteren bij de Commissie. De Europese Commissie besliste dan ook voorzichtig om te springen met die geschatte inkomsten en ze niet op te tellen bij de inkomsten in 2004.

Daardoor gaat de Commissie ervan uit dat de Belgische begroting volgend jaar een tekort vertoont van 0,4 procent van het BBP. Ook in 2005 zou het Belgische begrotingstekort 0,4 procent bedragen, blijkt uit de EU-prognoses. De Belgische regering houdt rekening met een begrotingsevenwicht in beide jaren.

Dit jaar vertoont de begroting volgens de Commissie een overschot van 0,2 procent van het BBP. Dat is ook het cijfer waar de federale regering van uit gaat. Het overschot is het gevolg van een eenmalige operatie: de overdracht van het Belgacom-pensioenfonds. In haar berekeningen houdt de Commissie er rekening mee dat de overdracht van het Belgacom-pensioenfonds het begrotingstekort dit en volgend jaar met respectievelijk 1,4 en 0,5 procentpunt van het BBP vermindert.

De Commissie wijst er in haar economische prognoses wel uitdrukkelijk op dat Eurostat, het EU-bureau voor de Statistiek, nog moet beslissen of de regering het Belgacom-fonds in mindering mag brengen van het begrotingstekort. Het feit dat de Commissie in haar prognoses rekening houdt met de Belgacom-inkomsten betekent niet dat Eurostat de Belgacom-operatie goedkeurt.

De hogere tekorten waar de Commissie mee rekent, hebben ook een impact op de afbouw van de staatsschuld. Volgens de Commissie duurt het nog tot 2005 vooraleer de Belgische schuldgraad onder 100 procent van het BBP zakt. De regering mikt op een afbouw onder 100 procent in 2004. JL/RS

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud