Europa laat weinig hoop op lagere btw

©mfn online editor import

De kans is zeer klein dat het binnenkort toegelaten is om een verlaagd btw-tarief toe te kennen aan bijvoorbeeld de horeca. Op een informele vergadering van de ministers van Financiën in Nice bleek dat velen niet willen weten van ruime mogelijkheden tot een lage btw.

VAN ONZE VERSLAGGEVER IN NICE 

(tijd) - Europa ruziet al jaren over de verlaagde btw. Nu mag een land voor een bepaald goed of een bepaalde dienst slechts afwijken van het gewone tarief, als het daarvoor de toestemming heeft van Europa.

De lijst met toestemmingen is momenteel echter weinig coherent. De lijst verschilt per land. Zo mogen diverse landen hun horeca wel een lage btw toekennen. Frankrijk en België mogen dat niet, maar eisen het al jaren. De ministers spraken zaterdagmorgen over een structurele herziening van de lijst. De Europese Commissie wil tegen 2010 een geharmoniseerde aanpak.

Iedereen verwachte wel dat Duitsland, Oostenrijk en Denemarken zich zouden verzetten. Maar het verzet was veel breder. Vele ministers vrezen een lange lijst met mogelijkheden tot btw-verlaging. ‘Dan krijg je meteen een reeks belangengroepen aan je deur om te lobbyen’, aldus de Nederlandse minister Wouter Bos. Die voorspelt dat de lijst niet langer zal zijn dan een aantal zeer specifieke goederen en diensten, waar de verlaging duidelijk gerechtvaardigd kan worden.

Loonindexering

Bos is niet tegen de Franse en Belgische vraag, maar heeft zijn twijfels bij de argumentatie. Zo gelooft hij niet dat een lage btw netto banen schept. De Belgische minister Didier Reynders ving in Nice nog meer tegenwind. Het verzet in Europa tegen de automatische loonindexering wordt steeds harder. Al langer is duidelijk dat NBB-gouverneur Guy Quaden in de woestijn predikt als hij binnen de ECB het systeem verdedigt.

Vele ministers scharen zich achter de kritiek van ECB-voorzitter Jean-Claude Trichet, dat de automatische aanpassing van de lonen een verhoogd risico meebrengt op een oplopende spiraal van prijzen en lonen. Ook Wouter Bos zegt dat je met een automatische aanpassing veel noodzakelijke flexibiliteit verliest.

De ministers waarschuwden in Nice Europa om ‘zich voor te bereiden op het onvoorspelbare’, aldus Trichet. ‘Er is nog veel onzekerheid en onvoorspelbaarheid, ons antwoord moet dus voorzichtig, alert en robuust zijn’, aldus Bos.

Banken

Er is wel goed nieuws van de Europese banken. Uit een rapport blijkt dat die in overgrote meerderheid gevolg gegeven hebben aan de oproep tot transparantie, waardoor er een goed zicht is op de risico’s die de grote Europese banken lopen. Alvast dat deel van de onzekerheid is grotendeels weg. Uiteraard kijken de ministers van Financiën en centrale bankiers in Europa met grote ongerustheid naar wat zich momenteel in de Amerikaanse bankwereld afspeelt.

Dirk DE WILDE

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud