Europese Commissie klaagt België aan voor luchtvervuiling

(tijd/belga) - De Europese Commissie heeft twee procedures gestart tegen België omdat het twee richtlijnen tegen luchtvervuiling niet heeft omgezet in wetten. De ene regel gaat over het verminderen van zwavel in brandstoffen, de andere over de behandeling van stoffen die de ozonlaag afbreken.

Europa wil de hoeveelheid zwavel in diesel en benzine terugdringen. Die zwavel veroorzaakt een luchtvervuiling die slecht is voor het ademhalingsstelsel en in de zomer zorgt voor ozonvervuiling.

Momenteel geldt een maximum van 150 milligram per kilogram brandstof. Vanaf januari 2005 moet het maximum naar 50 milligram, en tegen 2009 naar 10 milligram. Vanaf 2005 moeten automobilisten wel in staat gesteld worden te kiezen voor brandstof met minder dan tien milligram.

De Europese richtlijn die de nieuwe maxima bepaalt, moest tegen juni 2003 zijn omgezet in nationale wetgeving. In België is dit niet gebeurd, de kans is daardoor zeer klein dat de vervaldatum 2005 gehaald wordt. De meest laagzwavelige brandstof zal niet in tankstations aanwezig zijn.

Als er niet binnen een paar maanden een Belgisch antwoord komt, stapt de EU-Commissie naar het Europees Hof van Justitie.

Het tweede probleem heeft betrekking op de stoffen die de ozonlaag afbreken: CFK's, HCFK's of halonen. Iedere lidstaat moet gedetailleerde regels opstellen over de verwerking en vernietiging van die stoffen. In de Belgische regels ontbreken diverse aspecten.

Er bestaan bijvoorbeeld geen regels over de opleiding van het personeel bij de fabrikanten van die stoffen en van koelsystemen. Ook ontbreekt de infrastructuur om de stoffen te vernietigen of te recycleren. Voor dit tweede probleem krijgt België iets meer tijd alvorens de Commissie naar het Hof kan stappen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud