'Evaluatie regularisatie zwart geld nodig'

Sp.a-kamerlid Dirk Van der Maelen - Foto Belga ©BELGA

'Het Rekenhof moet de wet op de bevrijdende aangifte en de toepassing ervan evalueren.' Sp.a-kamerlid Dirk Van der Maelen heeft vragen bij de lage tarieven tegen dewelke zwart geld wordt geregulariseerd. Zeker nu staatssecretaris Carl Devlies ontkent dat de wet verkeerd wordt toegepast, zoals de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) in De Tijd beweert.

(tijd) - Volgens Karel Anthonissen, gewestelijk directeur bij de BBI, en de parketten helpt de Belgische staat in feite om zwart geld wit te wassen, doordat het Contactpunt Regularisatie maar boetes uitschrijft van enkele procenten als iemand zwart geld aangeeft.

'De BBI en het Contactpunt hebben natuurlijk een andere finaliteit', stelt Devlies, die de fraudebestrijding coördineert. 'BBI voert onderzoek naar zwart geld, terwijl het Contactpunt spontane aangiftes van zwart geld behandelt. Maar iedereen moet de wet wel op dezelfde manier interpreteren.'

Volgens Devlies gaat het dan ook om een communicatieprobleem, wat vreemd is gezien beide diensten binnen de bevoegdheid van de minister van Financiën werken. 'Ik denk dat minister Reynders zich daar in de komende dagen over moet uitspreken', aldus Devlies.

Maar de toepassing van de wet over de bevrijdende aangifte uit 2005 verloopt volgens Devlies wel correct. Waar er vroeger vaste tarieven bestonden tot 9 procent, wordt de boete vandaag berekend op basis van de ontdoken bedragen. Het feit dat mensen die zwart geld aangeven dan weg kunnen komen met een betaling tussen 3 en 5 procent, zou dus wettelijk zijn.  

Daar heeft sp.a-parlementslid en fiscaal specialist Dirk Van der Maelen wel vragen bij. Hij vraagt dat het Rekenhof de betreffende wet en de toepassing ervan evalueert. 'Indien de praktijk niet overeenstemt met ons fiscaal rechtvaardigheidsgevoel, dan moeten er aanpassingen gebeuren', aldus Van der Maelen. Hij drukt er wel op dat het stelsel ook vergeleken wordt met de buurlanden.

Overigens is het niet zo dat eens geld is gerugaliseerd, parketten of inspectie niet meer kunnen optreden wanneer er tekenen zijn van fraude. 'Zij zijn absoluut niet gehouden aan een attest van regularisatie', aldus Devlies.

JH/LB

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud