Evenwicht in afwachting van instemming deelstaten

Melchior Wathelet, staatssecretaris van Begroting - Foto Belga

De federale regering heeft dinsdagmorgen een akkoord afgesloten over een begroting in evenwicht. De ploeg-Leterme houdt echter rekening met een financiële inspanning van de deelstaten - goed voor 800 miljoen euro - terwijl de Vlaamse regering daarvoor nog geen groen licht heeft gegeven.

(belga) - De regering diende meer dan 6 miljard euro te vinden om de begroting 2009 met een evenwicht te kunnen afsluiten. Dat lukte uiteindelijk ook. Rond 7 uur verlieten de ministers de Lambermont. Zowat alle excellenties hadden het over een begrotingsevenwicht, ook al moet met de gewesten nog rond de tafel worden gezeten over de inspanning van 800 miljoen. De som is wel al ingeschreven in de begroting.

Na nieuw overleg liet de Vlaamse regering ook maandagavond nog duidelijk weten niet zomaar met geld over de brug te kunnen en willen komen. Enkel onder bepaalde voorwaarden kon er sprake zijn van budgettaire hulp. Zo toonde de ploeg-Peeters zich wel bereid federale uitgaven over te nemen die aansluiten bij gewestbevoegdheden. De Franstaligen toonden zich wel bereid een steentje bij te dragen.

De regering gaat uit van een economische groei van 1,2 procent van het bbp, terwijl de realiteit er volgend jaar met de financiële crisis wellicht anders zal uitzien. Ook dat maakt de begrotingscijfers onzeker.

Nieuwe maatregelen

De federale ministers creëerden naar eigen zeggen wel ruimte voor nieuwe maatregelen. Het gaat onder meer om een indexering van de fiscale barema's, volgens minister van Financiën Didier Reynders goed voor 1,2 miljard. Daarin zit al 500 miljoen euro voor een indexering die deze maand al in werking treedt. De resterende 750 miljoen gaat naar een indexering van 3 procent in januari. In april komt er een nieuwe jobkorting, goed voor 90 miljoen euro.

Er wordt ook een trits sociale maatregelen genomen. Zo worden de oudste en laagste pensioenen en uitkeringen nog eens verhoogd en wordt 200 miljoen euro uitgetrokken voor het kankerplan en het plan voor chronisch zieken van minister van Sociale Zaken en Gezondheid Laurette Onkelinx.

Het bedrag van de energiecheques voor de lage inkomens wordt opgetrokken en geharmoniseerd. Momenteel bedraagt de cheque voor elektriciteit 50 euro, die voor gas 75 euro en die voor stookolie 105 euro. Voortaan zijn alle cheques goed voor 105 euro. Er komen straks ook meer mensen voor in aanmerking. Het netto inkomensplafond wordt daartoe opgetrokken van 23.000 naar 26.000 euro per jaar.

Eenmalige maatregelen en taksen

Het budgettaire gat wordt dichtgereden met een hele reeks eenmalige maatregelen, maar ook met een rist taksen. Zo moeten de elektriciteitsproducenten volgend jaar 500 miljoen euro ophoesten. De 250 miljoen euro die ze dit jaar dienen te betalen, wordt recurrent gemaakt. Daarnaast wordt nog eens 250 miljoen geheven. Duidelijke afspraken moeten hierover nog worden gemaakt, maar de bedoeling is dat dit geld wordt geïnvesteerd in duurzame energieprojecten waar ook de producenten zelf een vinger in de pap zouden hebben.

Daarnaast komt er een taks op vliegtuigtickets, goed voor 132 miljoen euro. De prijs van de dienstencheques wordt opnieuw opgetrokken, van 7 naar 7,5 euro. Tegen het eind van de legislatuur wordt een "gevoelig aantal" ambtenaren niet vervangen. Minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne citeerde het cijfer van 5.000.

Over asiel en migratie was het water nog altijd te diep tussen liberalen enerzijds en cdH en PS anderzijds. Aangezien beide dossiers gekoppeld waren, was er dan ook geen akkoord over de activering van werklozen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud