Federale staatsschuld daalt licht in oktober

(belga) - De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg eind oktober 266 miljard euro, een vermindering met 0,92 miljard euro ten opzichte van vorige maand. Dat heeft de federale overheidsdienst Financiën woensdag meegedeeld.

De daling is het gevolg van een financieringsoverschot voor de maand oktober van 0,92 miljard euro en van diverse technische factoren ten belope van 0,06 miljard euro. De FOD Financiën wijst eveneens op de vermindering van de schuld van de instellingen, waarvoor de staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 0,06 miljard euro.

De brutoschuld bedroeg eind vorige maand 271,6 miljard euro, waarvan 267,18 miljard euro aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale staat, en 4,42 miljard euro aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale staat tussenkomst in de financiële lasten.

'De schuld kan van maand tot maand vrij sterk evolueren', verduidelijkt de Thesaurie, die erop wijst dat de maandelijkse evolutie derhalve'"niet altijd de weerspiegeling is van de globale jaarlijkse evolutie'.

Eind oktober 2004 vertegenwoordigt de schuld op halflange en lange termijn 88,5 procent van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale staat, tegenover 86,8 procent op het einde van de maand oktober 2003. De schuld in euro vertegenwoordigt 98,3 procent van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 97,9 procent in dezelfde periode een jaar geleden.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud