Advertentie

Fiscale druk verlaagt niet in België

De fiscale druk is in ons land onder de regeringen-Verhofstadt niet gedaald, terwijl dat in de rest van Europa gedurende het afgelopen decennium wel het geval was. Dat blijkt uit cijfers van het statistische bureau Eurostat.

(tijd) 1999 was in Europa een piekjaar wat betreft de fiscale druk. Daarna volgde een daling tot in 2004. In 2005 bleef de fiscale druk (uitgedrukt in percent van het bruto binnenlands product) ongeveer stabiel. Dat geldt voor de eurozone en voor de EU-27, maar niet voor België. In België piekte de fiscale druk in 1998 en was er nadien een stabilisatie. Onder de regeringen-Verhofstadt was er een minimale stijging van 47,6 (1999) naar 47,7 procent (2005).

Daarmee handhaaft België zich op de derde plaats, na Zweden (52,1%, een stevige daling op vijf jaar) en Denemarken (51,2%, een lichte verhoging de laatste jaren). De landen met de laagste fiscale druk (ongeveer 30%) zijn de Baltische staten. In de twaalf landen van de eurozone (beste vergelijkingsbasis voor België) ging de druk van 42,9 procent in 1999 naar 41,2 procent in 2005.

Verhofstadt reageerde al op de studie van Eurostat, met cijfers van de Nationale Bank voor 2006. Die laten een daling met 0,6 procentpunt zien, zodat er tussen 1999 en 2006 een daling is met een half procent. DDW

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud