Fiscus kan openstaande boetes inhouden van loon

De fiscus kan beslag leggen op een deel van het loon van personen die nalaten een verkeersboete of een andere penale boete te betalen. Dat besliste de regering op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders (MR).

De federale regering wil de geldboetes beter kunnen innen. Vorig jaar stonden er voor 80 miljoen euro onbetaalde boetes uit, een bedrag dat elk jaar stijgt. Een groot deel daarvan zijn verkeersboetes. Vandaar de beslissing om de ontvanger der domeinen en penale boetes van Financiën de wettelijke mogelijkheid te geven 'derdenbeslag' te laten leggen. Dat wordt ingeschreven in de wet op de diverse bepalingen, die binnenkort wordt ingediend in het parlement.

Als een rechter een geldboete uitspreekt voor een misdrijf en er wordt niet betaald binnen de opgelegde termijn, kan de fiscus beslag laten leggen op het loon van die veroordeelde. Dat geldt voor geldboetes, kosten, bijdragen, verbeurdverklaarde geldsommen en kosten van vervolging of tenuitvoeringlegging. Een andere mogelijkheid is dat een deel van een eventuele terugbetaling van de personenbelasting wordt ingehouden.

Opvallend is dat er niet moet worden gewacht tot het vonnis definitief is. Er moet met andere woorden niet worden afgewacht of er al dan niet beroep wordt aangetekend. De ontvanger van de penale boetes kan per aangetekend schrijven beslag leggen op het loon.

Loonbeslag bestaat al, maar tot dusver niet voor penale boetes die door een politierechter of een correctionele rechter worden opgelegd. Het bestaat wel al in burgerrechtelijke zaken, zoals in het geval van de betaling van onderhoudsgeld voor kinderen. Als een partner na een rechterlijke beslissing het onderhoudsgeld niet betaalt, kan een deurwaarder worden ingeschakeld om beslag te leggen op het loon. Ook als een koper nalaat de verkoper te betalen, of als een huurder zijn huur niet betaalt, kan beslag op het loon worden gelegd.

WVDV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud