Advertentie

Fortis-nota van Cassatie weer onder vuur

Ghislain Londers, de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie. ©AFP

Ook de procureur-generaal bij het Brusselse hof van beroep is het niet eens met hetgeen de voorzitter van het Hof van Cassatie, Ghislain Londers, schreef in zijn nota over de belemmering van de Fortis-processen. Die nota leidde tot de val van de regering-Leterme. Dat beweert althans CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten. Eerder raakte al bekend dat de procureur-generaal bij Cassatie het initiatief van de Cassatie-voorzitter veroordeelde.

(tijd) - De parlementaire onderzoekscommissie die nagaat of de scheiding der machten is geschonden tijdens de Fortis-processen, zou al veel vroeger dan verwacht beginnen met het verhoren van enkele betrokken magistraten. Het gaat in eerste instantie over de eerste voorzitter van Cassatie, Ghislain Londers, en de proucreur-generaal bij Cassatie, Jean-François Leclercq. 'Ik zal bij onze vier experts polsen of het praktisch mogelijk is de twee magistraten nu al te horen', meldt Bart Tommelein (Open VLD), de voorzitter van de onderzoekscommissie.

Afgelopen donderdag raakte bekend dat procureur-generaal Leclercq in een brief aan Londers en de andere raadsheren van Cassatie forse kritiek uit op nota die Londers eind december had geschreven aan toenmalig kamervoorzitter Herman Van Rompuy. Op die nota volgde het ontslag van de regering-Leterme. Volgens Leclercq was het initiatief ongepast omdat Londers zelf toegaf niet te beschikken over 'juridische bewijzen' en enkel over 'belangrijke aanwijzingen' om te stellen dat tijdens de Fortis-processen de rechtsgang was belemmerd door ex-premier Yves Leterme en ex-minister van Justitie Jo Vandeurzen (beide CD&V). Intussen reageerde Londers al dat het ging om een 'persoonlijk initiatief' en dat hij daarover enkel meer uitleg zou geven voor de Hoge Raad voor Justitie en/of de parlementaire onderzoekscommissie.

Pianisten

De kritiek van procureur-generaal Leclercq werd de voorbije week al duchtig gebruikt in CD&V-kringen om het initiatief van Cassatie-voorzitter Londers onderuit te halen. Zo probeert CD&V de aantijgingen tegen de gevallen boegbeelden Leterme en Vandeurzen in diskrediet te brengen. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten doet daar nu nog een schepje bovenop en zegt dat niet alleen Leclercq, maar ook de procureur-generaal bij het Brusselse hof van beroep, Marc de le Court, de nota van Londers op bepaalde punten tegenspreekt. De le Court was gisteren niet bereikbaar om het nieuws te bevestigen.

Verherstraeten stelt dat procureur-generaal de le Court meent dat het Fortis-arrest onwettig is tot stand gekomen. De magistraten-raadsheren hebben met andere woorden fouten gemaakt. 'De Brusselse procureur-generaal is er van overtuigd dat Cassatie het arrest zou verbreken omdat de beraadslaging tussen de raadsheren niet wettelijk is verlopen', verduidelijkt de CD&V-fractieleider.

Renaat Landuyt (sp.a) neemt de verdediging op van Cassatie-voorzitter Londers. 'Londers wordt verweten een soort omerta te hebben geschonden. Maar hij was niet meer dan een pianisten, met hooguit een andere partituur dan de procureur-generaal bij Cassatie. Deze magistraten hanteren een andere stijl. Londers kiest voor de transparantie en de procureur-generaal houdt zulke zaken liever binnenskamers. Maar beide magistraten handelen te goeder trouw', vindt Landuyt.

Verherstraeten doet alvast een oproep aan de betrokken magistraten om voor de onderzoekcommissie zo weinig mogelijk gebruik te maken van hun zwijgplicht en zo veel mogelijk van hun spreekrecht.

Deadline

Maandag is er opnieuw overleg tussen de vier experts die de onderzoekscommissie bijstaan. Ten vroegste dinsdag zal commissievoorzitter Tommelein een overzicht krijgen van de lopende procedures die zijn commissie niet mag doorkruisen. Ook de Hoge Raad voor Justitie zal Tommelein zo snel mogelijk informeren over de stand van zaken in zijn onderzoek naar de onregelmatigheden tijdens de Fortis-processen.

Voor 15 maart moet de onderzoekscommissie klaar zijn. Die deadline kan nog worden verlegd, maar vooral CD&V wil de commissie uit het vaarwater van de nakende verkiezingscampagnes houden. Tommelein sluit niet uit dat de commissie tegen dan nog geen 'eindconclusies' zou formuleren. Die zouden er kunnen komen wanneer de andere lopende procedures zijn afgelopen. Maar Renaat Landuyt, één van de rapporteurs die het eindverslag van de commissie zal opstellen, zegt geen kort verslag te zullen schrijven.

Voorlopig is er nog geen datum gepland wanneer de onderzoekscommissie opnieuw zal vergaderen.

 

Lars Bové

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud