Fractieleiders reageren op beleidsverklaring

Voor VLD-fractieleider Fons Borginon deed de tussenkomst van de oppositie denken aan de teneur van de tussenkomst van Eric Van Rompuy in het Vlaams parlement voor de verkiezingen van 2004.

Foto Belga

(belga) - 'Alles wat de regering deed, was verkeerd, maar achteraf bekeken bleek dat minister Dirk Van Mechelen goed werk had geleverd. Ik voorspel dat het verhaal van de federale begroting op dezelfde manier zal verlopen', zei hij. 'De kritiek van de oppositie zal blijken geen steek te houden'.

Hij weerlegde de kritiek dat het ons land economisch niet voor de wind gaat. De oproep van De Crem om tot een grote consensus te komen voor een grote hervorming van de Justitie, noemde Borginon weinig geloofwaardig. Hij stelde ook dat de Financieringswet een nieuwe communautaire ronde noodzakelijk zal maken.

Bij de sp.a nam Dirk Van der Maelen zijn christendemocratische collega op de korrel. Hij verwees naar de uitspraken van Vlaams minister-president Yves Leterme dat CD&V bij de verkiezingen van 2007 meer zal moeten doen dan alleen kritiek op paars geven. 'Hebt u alternatieven van De Crem gehoord?', aldus Van der Maelen. 'Ik denk dat De Crem met een probleem zit, niet wij'. De Crem was op dat ogenblik niet aanwezig in de plenaire zitting.

De Vlaamse socialist vindt dat paars werkt en rendeert. 'In 1999 heb ik het vertrouwen gegeven aan paars. Ik stel vast dat paars rendeert en dat de paarse formules werken. Tevredenheid is er over de strijd tegen de sociale fraude, vooral over de opheffing van het bankgeheim. Hij riep de regering op iets te doen aan de fiscale paradijzen.

Koen T'Sijen (Spirit) hoorde dinsdag een linksliberaal verhaal, 'recht door de raap, niet gebouwd op slogans'. Hij riep de premier op verder de polarisatie te bestrijden, werk te maken van de uitvoeringsbesluiten van de antidiscriminatiewet en van meer diversiteit binnen het overheidspersoneel.

T'Sijen prees een aantal maatregelen die de regering doorvoert. 'Deze ploeg lost de problemen niet enkel op als ze zich voordoen, maar wil ook de problemen voor zijn met een toekomstgericht beleid', luidde het.

Melchior Wathelet (cdH) had het over een gemiste afspraak. Hij citeerde enkele positieve maatregelen, maar was kritisch voor de maatregel over de huurwaarborg. Wathelet vindt dat de regering bij de beheersing van de huurprijzen de hete aardappel naar de gewesten doorschuift.

Thierry Giet (PS) en Daniel Bacquelaine (MR) benadrukten de positieve punten in de verklaring. Bacquelaine verdedigde de nieuwe heffing op verpakkingen tegen de oppositiekritiek. Het gaat om een maatregel met een dubbel effect: ze brengt de overheid middelen op en biedt de verbruiker ondertussen een keuzemogelijkheid.

Wathelet was het niet eens met die stelling. Ook Jean-Marc Nollet (Ecolo) hekelde de heffing. Voor hem heeft de regering de ingreep enkel nodig om een put te vullen. Hij verwierp ook het argument dat de regering de strijd tegen de CO2-uitstoot aangrijpt om de heffing in te voeren. Het gaat immers om een sector die maar 0,5 procent van de uitstoten vertegenwoordigt, terwijl men niets doet op het vlak van transport, luidde het.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud