Advertentie

Frank Vandenbroucke: 'We hebben in Gembloers structurele zaken verwezenlijkt'

(tijd) - De federale minister van Werk, Frank Vandenbroucke (sp.a), was zaterdagavond opgelucht. Hij zette de voorbije weken de grootste stapel dossiers op de agenda van de bijzondere ministerraad en vindt het resultaat van de vergadering positief. De kritiek dat heel wat zaken nog uitgewerkt en onderhandeld moeten worden met de sociale partners, wuift hij weg. 'Dat is altijd zo met politieke akkoorden. Maar die akkoorden zijn er nu wel.'

'Ik ben opgelucht omdat ik heel wat omvangrijke dossiers had meegebracht naar Gembloers', reageert Frank Vandenbroucke. 'Over de strijd tegen de sociale fraude hebben we een volledig logboek goedgekeurd. Voor de aanpak van de schijnzelfstandigen hebben we een goed en realistisch concept. Voor de controle van de werklozen wist ik enkele maanden geleden niet of we een oplossing zouden vinden. De kogel is door de kerk. En met de werkbonus lossen we een probleem op dat al jaren aansleepte.'

Rechtvaardigt het resultaat van de ministerraad de quotering 'historisch'?

Frank Vandenbroucke: 'Er moet nog heel wat gebeuren. Maar we hebben toch wel structurele zaken verwezenlijkt. Dat we het onderscheid opheffen tussen de kleine en grote ziekteverzekeringsrisico's voor de zelfstandigen is een enorme omwenteling. Dat er voor die zelfstandigen een volwaardige eerste pensioenpijler met een repartitie- en kapitalisatiedeel komt, is ook een omwenteling. Mijn grote vrees was dat we niet verder zouden geraken dan het verhogen van een aantal uitkeringen. Vooral de Franstalige liberalen stonden onder druk om in die richting te werken.'

Over de hervorming van de ziekteverzekering voor zelfstandigen hebt u nog altijd geen akkoord over het gevoeligste punt: de bijdrageverhoging om de hervorming te financieren.

Vandenbroucke: 'De regering doet belangrijke financiële inspanningen. We kunnen niet aanvaarden dat men de mooie kersen zou uitkiezen en zelf geen inspanning levert. Als de zelfstandigen niet aanvaarden dat ook hun bijdrage groter moet zijn, dan is er een probleem voor de hele hervorming. We kunnen die dan niet uitvoeren.'

Vandenbroucke: 'De basisboodschap voor alle hervormingen is dat de budgettaire marges uiterst beperkt zijn. Het spreekt voor zich dat er engagementen langs twee kanten nodig zijn.'

De vakbonden vinden dat u het sociale statuut van de werknemers uit het oog verliest.

Vandenbroucke: 'Maar ik ga ervan uit dat de regering ook voor de werknemers nog wel dingen kan doen. We hebben binnenkort een tweede bijzondere ministerraad over de kwaliteit van het leven, onder meer ook over de armoedebestrijding. Ik denk dat we dan kunnen praten over het welvaartsvast maken van een aantal uitkeringen. We zijn daar de vorige legislatuur mee begonnen en er is mogelijk ruimte om dat beleid binnen de beperkte marge die er is voort te zetten. Maar ook daar zijn engagementen nodig van de vakbonden en werkgevers. De bijdragenmassa moet groter. Er moeten meer mensen aan het werk en dus moet er gepraat worden over de eindeloopbaanproblemen of de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.'

'Mag ik er bovendien op wijzen dat de regering ons voorstel volledig heeft overgenomen om met studiewerk het debat over de vergrijzing van de bevolking voor te bereiden?'

Is het concept van een ministerraad op verplaatsing voor herhaling vatbaar?

Vandenbroucke: 'Ik vind van wel. Ik zat te wachten op een kans om moeilijke beslissingen te nemen. Het creëren van een flessenhals van twee dagen heeft geholpen om die beslissingen erdoor te krijgen. Er is zoals altijd hard gediscussieerd. Maar ik vind dat het debat in Gembloers in een vrij goede sfeer is verlopen.'

20880636

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud