Franse gemeenschap: marge 21,75 mio in 2005

(belga) - De Franse gemeenschapsregering heeft volgend jaar een beleidsruimte van 21,75 miljoen euro. Ze bereikte vrijdag een akkoord over de verdeling van dat geld. Het merendeel van de middelen is bestemd voor het onderwijs. De Franse gemeenschap heeft ook een provisie van 10 miljoen euro aangelegd om de sociale bijdragen op het vakantiegeld van de ambtenaren aan de federale overheid door te storten.

Van de budgettaire marge is 11,25 miljoen euro bestemd voor het leerplichtonderwijs en 5,5 miljoen voor de hogescholen en het wetenschappelijk onderzoek. Voorts gaat 2 miljoen naar sport, 2 miljoen naar cultuur en hulp aan de pers en 1 miljoen naar kinderopvang. De vijf miljoen voor de hogescholen is de enige post die al precies is toegewezen.

Minister van Begroting Michel Daerden benadrukt dat de budgettaire marge het budgettair samenwerkingsakkoord 2000-2005 strikt respecteert. Dat akkoord geeft de Franse gemeenschap een leningcapaciteit van 17,5 miljoen euro.

Daerden noemde het buitengewoon dat de begroting 2005 een groei vertoont van 6,24 pct. Ze werd opgesteld met respect voor alle eerder aangegane engagementen, zoals de verhoging van de werkingsmiddelen voor de scholen, meer geld voor de schoolgebouwen, de baremieke verhoging voor het personeel van de gemeenschap, de afstemming van de weddes van de onderwijzers op die van de regenten, nieuwe plaatsen in de kinderopvang en de herfinanciering van de RTBF. Bovenop die verbintenissen is er dus ruimte ter waarde van 21,75 miljoen euro.

Daerden maakte voorts bekend dat hij een provisie ter waarde van 10 miljoen euro heeft aangelegd om uitvoering te geven aan de federale beslissing dat de sociale bijdragen op het vakantiegeld van de ambtenaren naar het federale niveau moeten worden doorgestort.

De minister herinnerde eraan dat de Vlaamse regering die maatregel betwist. "Ik heb desondanks een provisie aangelegd. We leven immers in een rechtsstaat en de sociale bijdragen zijn een federale bevoegdheid", aldus Daerden. Hij herhaalde wel dat het voor de Franse gemeenschap onmogelijk is om een extra bijdrage te leveren aan de schuldafbouw van de staat.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud