Geen Elia-heffing meer voor Vlaamse bedrijven en gezinnen

De Elia-heffing die bedrijven en burgers betalen op de distributie van elektriciteit wordt vanaf volgend jaar vervroegd afgeschaft, bevestigde de Vlaamse regering vandaag. Dat betekent een lastenverlaging van 83 miljoen euro.

(tijd) De Elia-heffing bestaat sinds 2005. Het gaat om een federale heffing op de elektriciteitsdistributie door Elia, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk. De heffing moet de verloren inkomsten van de gemeenten compenseren als gevolg van de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt. Voorheen waren de inkomsten uit de elektriciteitsintercommunales goed voor gemiddeld een tiende van de gemeentebegroting.

De Elia-heffing werd alleen in Vlaanderen ingevoerd. De Walen en Brusselaars werden er van vrijgesteld. De heffing bedroeg in eerste instantie 4,91 euro per 1.000 kilowattuur en sinds 1 juli dit jaar nog 2,5 euro. Tot ongenoegen van de consumenten maakt de heffing elektriciteit duurder, voor een gemiddeld gezin 10 à 20 euro extra per jaar.

De federale overheid besliste de heffing in 2010 af te schaffen. Maar kort na zijn aantreden als Vlaams minister van Energie kondigde Kris Peeters (CD&V) in oktober 2005 aan dat de Vlaamse regering de Elia-heffing vervroegd, in 2008, zou afschaffen. Hij had als voorman van de zelfstandigenorganisatie Unizo de 'onrechtvaardige' Elia-heffing altijd bestreden.

De Elia-heffing brengt de Vlaamse gemeenten jaarlijks zo'n 83 miljoen euro op. De gemeentebesturen toonden zich de voorbije weken ongerust omdat ze nog weinig hoorden van de beloofde afschaffing van de heffing. Ze eisten ook dat het verdwijnen van de Elia-heffing op een alternatieve manier zou worden gecompenseerd voor de gemeenten om zo het geleden verlies door de geliberaliseerde energiemarkt op te vangen.

Op haar laatste ministerraad voor het zomerreces bevestigde de Vlaamse regering dat de Elia-heffing op 1 januari volgend jaar verdwijnt. Bovendien besliste ze dat de gemeenten de komende jaren kunnen blijven genieten van 83 miljoen euro compensatiesteun. Zo'n 25 miljoen daarvan is afkomstig van het budget voor het op til zijnde Fiscaal Pact tussen de gemeenten en de Vlaamse regering. De rest komt uit de gewone begroting. De verdeling van de pot van zo'n 83 miljoen euro zal over de gemeentebesturen worden verdeeld zoals dat nu al gebeurde volgens de verdeelsleutel voor de Elia-heffing.

KVe

foto reuters

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud