Advertentie

'Geen sprake geweest van beïnvloeding'

©BELGA

Ontslagnemend premier Yves Leterme blijft erbij dat er op geen enkel ogenblik sprake is geweest van beïnvloeding van het gerecht in het Fortis-dossier, laat staan van een poging tot belemmering van de rechtsgang. Hij zegt te hebben gehandeld in eer en geweten en in het algemeen belang, maar moet aanvaarden dat de nota van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie het onmogelijk maakt het werk van de regering voort te zetten.

(belga) - Dat stelt Leterme vrijdagavond in een mededeling die werd verspreid na afloop van zijn audiëntie bij koning Albert II om er het ontslag van zijn regering aan te bieden.

"Nadat minister van Justitie Jo Vandeurzen mij gevraagd had zijn ontslag aan de Koning aan te bieden omdat hij zijn bevoegdheden met betrekking tot de goede werking van het gerecht niet langer kon uitoefenen, heeft de Ministerraad beslist het ontslag van de hele regering aan te bieden. Met het ontslag betuig ik mijn steun aan Jo Vandeurzen, wiens analyse, zoals hij ze in zijn ontslagbrief verwoordt, ik ten volle onderschrijf", luidt het.

De premier komt in de mededeling ook terug op de brief die hij woensdag in de Kamer heeft verspreid en waarmee hij wilde aantonen dat hijzelf noch zijn kabinet enige poging heeft ondernomen om in de affaire-Fortis de rechtsgang te beïnvloeden.

"Precies ter wille van het hoogste belang dat ik hecht aan de waarheid en aan het respect voor het principe van de scheiding der machten, heb ik op woensdag 17 december de minister van Justitie, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en, via deze laatste, de bevolking in alle openheid geïnformeerd", stelt Leterme.

"Ik blijf erbij dat er op geen enkel ogenblik sprake is geweest van beïnvloeding, laat staan van een poging tot belemmering van de rechtsgang, waarvoor er trouwens volgens de nota van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie aan de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers geen bewijs is", gaat Leterme voort.

Hij zegt te hebben gehandeld in eer en geweten en in het algemeen belang, maar moet naar eigen zeggen aanvaarden dat de nota-Londers het onmogelijk maakt om het werk van de regering voort te zetten. "Ik vertrouw erop, dat een op te richten parlementaire onderzoekscommissie de feiten zoals ze zich hebben voorgedaan en de waarheid aan het licht zal brengen. Aan dat onderzoek zal ik uiteraard mijn volledige medewerking verlenen", besluit Leterme.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud