'Geen voorstel op tafel rond fraude spaarboekjes'

(tijd/belga) - Minister van Financiën Didier Reynders heeft donderdag in de Kamer ontkend dat er concrete voorstellen op tafel liggen om de belastingontduiking op spaarboekjes aan te pakken. Er wordt wel onderhandeld met de banken, maar een oplossing is er nog niet, stelde hij.

De Tijd meldde donderdagochtend dat de overheid een einde wil maken aan de ontduiking van de belasting op de spaarboekjes. De overheid bestudeert samen met de banken verschillende denksporen. Het meest opmerkelijke scenario is de inhouding door de banken van de belasting op het vrijgestelde gedeelte van het spaarboekje. De spaarder kan dat bedrag dan via zijn aangifteformulier bijna twee jaar later recupereren. Hij verstrekt op die manier een renteloze lening aan de overheid, zo meldde de krant.

CD&V-Kamerlid Carl Devlies vroeg donderdagmiddag tijdens het vragenuurtje aan Reynders (foto: belga) hoe hij de zaak gaat aanpakken. 'Wij gaan niks doen', begon Reynders zijn antwoord. 'Ik heb veel contacten met de banken, maar er is geen beslissing en er liggen geen voorstellen op tafel', verduidelijkte de MR-minister.

Elke belastingplichtige heeft recht op een belastingvrije schijf van 1.520 euro rente-inkomsten. Pas wanneer de spaarder dat plafond doorbreekt, houdt de bank roerende voorheffing in op de bijkomende inkomsten. Maar veel beleggers laten het zover niet komen en openen gewoon een tweede spaarboekje bij dezelfde of een andere bank. De bank past op dat tweede boekje opnieuw de vrijstelling van roerende voorheffing toe. Het is aan de belastingplichtige om zijn totale roerende inkomsten aan te geven. Veel spaarders 'vergeten' dat echter, en de fiscus laat begaan. De overheid grijpt daardoor elk jaar naast een pak belastinggeld. Ter illustratie: eind september stond er 127 miljard euro op de ongeveer 17 miljoen spaarboekjes in ons land.

Reynders gaf wel toe dat hij met de banken onderhandelt om dit soort fraude te bestrijden. 'We zoeken wel naar maatregelen tegen de fraude, maar er liggen nog geen voorstellen op tafel', besloot de minister.

Volgens De Tijd zaten medewerkers van het kabinet van Reynders al samen met de banken rond de tafel om een oplossing voor de belastingfraude uit te werken. De maatregel moet mogelijk al in 2006 van kracht worden. Volgens het kabinet zijn er twee belangrijke denksporen. Het eerste gaat uit van een gegevensbank waarin alle spaarboekjes van een belastingplichtige zijn opgenomen. De bank kan de boekjes van een particulier dan 'consolideren' en op het totaalbedrag roerende voorheffing inhouden. Het is wel niet duidelijk of men een gegevensbank op sector- of op bankniveau overweegt. Een consolidatie op bankniveau heeft weinig zin omdat men dan nog steeds belastingen kan ontduiken door boekjes bij andere banken te openen. Het kabinet-Reynders pleit dan ook voor een gemeenschappelijke databank voor alle banken, maar de banksector wil daar voorlopig niet van weten. De banken zien problemen met de discretieplicht en willen hun commercieel gevoelige informatie niet uitwisselen. Consolidatie dwingt de banken ook te investeren in informatica.

Bij de tweede maatregel die op de onderhandelingstafel ligt, zouden de banken op het volledige spaarbedrag van de klant roerende voorheffing berekenen én inhouden, inclusief op het fiscaal vrijgestelde deel. De spaarder moet vervolgens in zijn belastingaangifte een attest van de bank voegen met daarop het spaarbedrag. Daarna stort de fiscus de ingehouden roerende voorheffing geheel of gedeeltelijk terug, tot een maximum van 1.520 euro. Voor de overheid is deze methode waterdicht. De spaarder moet wel bijna twee jaar wachten op zijn belastingvrije schijf, en verstrekt intussen een renteloze lening aan de overheid.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud