Gemeentebelastingen stijgen nauwelijks

©Belga Picture

Ook de gemeenten kampen met begrotingsproblemen. Toch hebben ze hun directe gemeentebelasting de laatste vijf jaar nauwelijks verhoogd, zo blijkt uit een studie van de redactie van Netto, het personalfinancemagazine van De Tijd. Maar volgens waarnemers gaat daar verandering in komen en stijgen sowieso de belastingen die de gemeenten indirect heffen.

(tijd) - De voorbije 5 jaar is de gemeentebelasting alleen in Waals Brabant (+ 5,9%) sterk toegenomen. Elders is er nauwelijks een stijging, soms integendeel. In West-Vlaanderen daalde de globale aanslagvoet tussen 2006 en 2010 met 1,7 procent tot 7 procent. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een daling van 1,23 procent genoteerd. De gemeentebelasting bedraagt daar 7,6 procent. Luxemburg blijft vrij stabiel.

Gemiddeld 7,41%

De gemiddelde gemeentebelasting in ons land bedraagt 7,41 procent. Dat betekent dat ze de voorbije 5 jaar slechts met 1,74 procent gestegen is. 'Dat is logisch', zegt Arnaud Dessoy, verantwoordelijke van de studiedienst openbare sector van Dexia. 'In het kader van het begrotingspact hebben de gewesten de afgelopen jaren geprobeerd om de gemeentebelasting onder controle te houden.' Elk gewest had formeel aan de gemeenten gevraagd om de fiscale hefbomen niet te activeren.

'Vaak gebeurde dat in ruil voor subsidies en/of terugbetaling van schulden', vervolgt de specialist. 'In Vlaanderen werd daarvoor tussen het gewest en de gemeenten een specifieke overeenkomst afgesloten. Ook de hervorming van het gemeentelijk front draagt bij tot deze fiscale vrede. Bovendien werden in Brussel twee enveloppen van 30 miljoen euro vrijgemaakt voor de gemeenten.'

Evolutie van de gemeentebelasting, per provincie

Maar er is nog een andere verklaring voor de relatieve inertie van de gemeenten op fiscaal vlak. 'Toen de personenbelasting begin jaren 2000 werd hervormd, verspreidde de FOD Financiën een omzendbrief waarin werd aangeraden om de aanslagvoet te beperken tot maximaal 8 procent. Die maximale aanslagvoet werd elk jaar herzien en bedraagt vandaag 9 procent. Maar heel wat gemeenten pasten al een tarief toe dat dicht in de buurt van die grens lag. Zij konden dus onmogelijk een verhoging doorvoeren.'

Huishoudafval

'We mogen ook de indirecte belastingen niet uit het oog verliezen', zegt Jean-Pierre Bours, professor fiscaliteit aan de Universiteit van Luik (ULg). 'En indirecte belastingen zijn er zowat overal: op machines, reclameborden, huishoudafval,…. Het verbaast me dus niet dat de directe belastingen niet gestegen zijn. Politiek ligt dat altijd erg gevoelig. Maar de indirecte belastingen daarentegen zijn zonder enige twijfel gestegen.'

Bruno Colmant, lid van de Hoge Raad van Financiën (HRF), spreekt niet van indirecte maar van ‘clandestiene’ belastingen, omdat ze nauwelijks waarneembaar zijn. Volgens hem zijn die indirecte belastingen 'fenomenaal' toegenomen. Maar Arnaud Dessoy is het daar niet mee eens. 'De fiscale vrede tussen gewesten en gemeenten had vooral betrekking op die indirecte belastingen waarop men normaal gezien het minste vat heeft. Onze berekeningen in het kader van ons jaarlijks onderzoek naar de gemeentebelastingen zullen in juni in detail worden gepubliceerd. Zij tonen aan dat er de voorbije jaren slechts een erg beperkte stijging is geweest.'

Op weg naar belastingverhoging?

De begroting van ons land moet opnieuw gezond worden gemaakt. Betekent dat dan ook dat we de volgende jaren meer belastingen zullen moeten betalen? 'Dat hangt volledig af van de gewesten. Als de federale overheid de gewesten onder druk zet met als doel haar eigen kas te spijzen, zullen de gewesten hun gemeenten misschien niet meer kunnen subsidiëren zoals ze dat vandaag doen', zegt Arnaud Dessoy.

Bruno Colmant is er dan weer van overtuigd dat de gemeentebelasting wel degelijk zal stijgen. 'Er wordt steeds meer belang gehecht aan nabijheid, zowel op het vlak van consumptie als wat levenscomfort betreft. De gemeenten zullen daarom bepaalde bijkomende diensten moeten ontwikkelen. En daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan vast…'

Op de site van Netto vindt u een lijst met duurste en goedkoopste Belgische gemeentes

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud