Advertentie
Advertentie

Gerecht speurt naar lekken bij top Hof van Cassatie

Het Gentse gerecht voert een strafrechtelijk onderzoek naar de voorzitter van het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege van ons land. Onderzoeksrechter-raadsheer Henri Heimans onderzoekt of de 67-jarige Cassatievoorzitter Ivan Verougstraete een rol heeft gespeeld bij de lekken over het arrest van 12 december vorig jaar in de Fortis-rechtszaak.