Gerecht speurt naar lekken bij top Hof van Cassatie

Foto PhotoNews ©Photo News

Het Gentse gerecht voert een strafrechtelijk onderzoek naar de voorzitter van het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege van ons land. Onderzoeksrechter-raadsheer Henri Heimans onderzoekt of de 67-jarige Cassatievoorzitter Ivan Verougstraete een rol heeft gespeeld bij de lekken over het arrest van 12 december vorig jaar in de Fortis-rechtszaak.

(tijd) - Woensdag raakte al bekend dat de onderzoeksrechter een gevoelige uitbreiding van zijn onderzoeksopdracht had verkregen. Het parket-generaal van Gent bevestigde dat, maar gaf geen verdere commentaar.

In politieke kringen wordt nu bevestigd dat het strafonderzoek zich niet alleen meer richt op Christine Schurmans, een van de drie raadsheren die over de Fortis-zaak moesten oordelen, maar ook op de voorzitter van het Hof van Cassatie. Of Verougstraete wat te verwijten valt en op welke manier hij mogelijk zijn beroepsgeheim heeft geschonden, moet het onderzoek uitwijzen. Speurders van de federale gerechtelijke politie van Gent zullen nu een van de meest gevoelige onderzoeken in de Belgische rechtsgeschiedenis moeten voeren.

Ivan Verougstraete staat al jaren aan de top van het Belgische rechtsapparaat. Hij is al sinds 1989 raadsheer bij het Hof van Cassatie. De Nederlandstalige topmagistraat, geboren in Brugge, is ook al jaren voorzitter bij Cassatie. Na Gislain Londers is hij de hoogste magistraat van België.

Verougstraete begon zijn carrière als magistraat bij de Brusselse rechtbank van koophandel. Hij was de voortrekker van het Phenix-project (voor de informatisering van justitie) en werkte mee aan tal van grote hervormingen in de financieel-economisch wetgeving. Zo was hij onlangs nog betrokken bij de hervorming van de wet op het gerechtelijk akkoord.

Verougstraete wilde woensdag niet echt reageren. 'Ik zal alle vragen beantwoorden en maak me daarover niet immens veel zorgen. Dit is natuurlijk niet plezierig', zei hij.

Om het strafonderzoek naar de Cassatievoorzitter te mogen voeren moest een lange procedure worden doorlopen. Het bleek ook niet vanzelfsprekend daarvoor de toelating te krijgen.

De advocaat van raadsheer Schurmans, die in het dossier al in verdenking is gesteld, wil nog niet reageren op de ontwikkelingen. Maar het nieuwe onderzoek zou Schurmans' verdediging ten goede kunnen komen als blijkt dat er nog via andere kanalen is gelekt.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud