Gouverneur start geen tuchtprocedures

(tijd) - Camille Paulus, de gouverneur van de provincie Antwerpen, is niet van plan een tuchtprocedure te beginnen tegen de schepenen die bij het gerecht de dans ontsprongen zijn voor oneigenlijke gebruik van hun Visa-rekening. Dat zei de gouverneur gisteren in een gesprek met de krant.

Chantal Pauwels moet zich voor de strafrechter verantwoorden voor schriftvervalsing bij het gebruik van haar Visa-kaart van de stad Antwerpen. De andere schepenen gaan vrijuit, omdat het gerecht meent onvoldoende aanwijzingen te hebben om een bedrieglijk opzet aan te tonen. De Antwerpse procureur-generaal, Christine Deckers, maakt hun dossiers over aan Camille Paulus, de gouverneur van de provincie.

Wellicht sterven de dossiers daar een stille dood, want Pauwels is niet van plan een tuchtprocedure te beginnen. 'Ik heb mij daarover impliciet al uitgesproken door de rekeningen van de stad Antwerpen voor het jaar 2001 goed te keuren. Daarin stonden de Visa-uitgaven vermeld. Ik wilde de Visa-affaire niet opnieuw oprakelen, maar heb het stadsbestuur wel gevraagd daarover een duidelijk reglement op te stellen. En dat is in overleg inderdaad gebeurd. Op basis van de Visa-affaire zie ik dan ook geen reden om nu nog tuchtsanctieprocedures tegen de Antwerpse schepenen op te starten. Temeer omdat het parket zich ook heeft uitgesproken: alleen Chantal Pauwels is gedagvaard', zegt Camille Paulus.

De heisa over het gebruik van kredietkaarten bij het Antwerpse stadsbestuur en -administratie begon in februari vorig jaar. Als gevolg van de affaire nam het schepencollege in maart 2003 collectief ontslag en stapte ook burgemeester Detiège op. Enkele schepenen waren nogal kwistig omgesprongen met hun Visa-kaart van de stad. Zo had Kathy Lindekens (sp.a) bijvoorbeeld parfum gekocht met de kaart, Chantal Pauwels (Groen!) een handtas, Ann Coolsaet (VLD) geboortekaartjes en Erwin Pairon (Agalev) een smoking. Het Antwerpse parket opende een onderzoek en de Centrale Dienst ter Bestrijding van de Corruptie ondervroeg de schepenen.

Tijdens het onderzoek naar de Visa-uitgaven van de schepenen van het vorige stadsbestuur ontdekten de speurders dat sommige schepenen een onkostennota tweemaal door de stadskas lieten vergoeden. Dat onderzoek werd omgedoopt tot Visa-bis.

Het mag een verrassing worden genoemd dat beide onderzoeken leiden tot de vervolging van maar één schepen. Bij het parket was er een grote bereidheid om tot op het bot te gaan. 'Het probleem is dat we geen bewijzen van strafrechterlijke inbreuken konden vinden', zei Dominique Reyniers van het parket van Antwerpen. 'De hamvraag was of de uitgaven van de schepenen konden worden beschouwd als 'kosten eigen aan het ambt'. Maar de strafwet geeft geen definitie van dat begrip. Vorig jaar bestond er ook geen duidelijke interne regeling voor de schepen. Die is er nu wel.

Het parket beperkte zich dan maar tot de gevallen waarin het een bedrieglijk opzet kon bewijzen.

Dat lukte maar in één geval. De groene schepen Chantal Pauwels ging met vrienden uit eten en knoeide met de rekening. Daarbij pleegde ze volgens het gerecht valsheid in geschrifte.

Schepen Chantal Pauwels zegt dat het om een 'administratieve vergissing' gaat.

Volgens de groene schepen gaat het om een rekening van 124 euro. In gerechtelijke kringen is te horen dat het om het dubbele gaat. Pauwels zou de rekening immers twee keer hebben ingediend.

21226024

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud