Groen! aangeslagen na woordbreuk Sannen

(tijd) - Groen! reageerde gisteren bijzonder ontgoocheld op het ontslag van Ludo Sannen. De partijtop had meer loyauteit verwacht van haar Vlaamse minister. Groene kopstukken die al jaren samenwerkten met Sannen konden hun teleurstelling moeilijk verbergen. Er zijn zware wonden geslagen. 'Woordbreuk' en 'verraad' waren niet van de lucht. 'Het doet pijn', zei een aangeslagen Adelheid Byttebier die haar kompaan in de Vlaamse regering zag vertrekken.

Voorzitster Vera Dua had Sannen maandag aangemaand eindelijk duidelijkheid te scheppen over zijn politieke toekomst en zo een einde te maken aan de aanzwellende geruchten. Maandagavond laat liet Sannen haar nog weten dat hij de Groen!-lijst in Limburg zou trekken, zei ze in gisterenavond in het VRT-programma Terzake. Dua was dan ook ontgoocheld enkele uren later van Sannen te horen dat hij ontslag zou nemen en een plaats op een kartellijst ambieert op 13 juni. 'Ludo was altijd zeer loyaal. Het is extra pijnlijk voor mij, want Ludo was mijn opvolger als minister van Landbouw en Leefmilieu'.

Dua herhaalt dat ze de beslissing van het congres van half november uitvoert. Daar werd beslist om als onafhankelijke partij door te gaan. 'Ik kan niet anders. Elke club moet de beslissing van haar leden respecteren'. Wie zich niet aan de beslissing houdt, plaatst zich buiten de partij.

Jos Stassen, de fractieleider van Groen! in het Vlaams Parlement, toonde zich eveneens zwaar ontgoocheld. Hij herinnerde eraan dat Sannen vorige week aan het partijbestuur en de fractie had beloofd tot 13 juni minister te blijven en Groen! te steunen, zelfs in de verkiezingscampagne. Stassen, de campagneleider voor Groen!, verweet Sannen zijn eigen belang te laten primeren boven het partijbelang.

De groene minister Adelheid Byttebier reageerde emotioneel op het ontslag van haar collega-partijgenoot in de Vlaamse regering. Ze vormde met Sannen een goed team en had het over een 'pijnlijk' moment. Tot gisterenochtend had Byttebier er vertrouwen in dat Sannen zou blijven.

Na zijn ontslag als minister, keert Sannen terug naar het Vlaams Parlement. Daardoor moet zijn opvolger Flor Orij plaatsmaken. Orij is binnen het partijbestuur van Groen!-Limburg een van de tegenstanders van een kartel met sp.a-spirit. Hij verliet vorige week met andere tegenstanders het partijbestuur toen over een motie werd gestemd waarin Groen!-Limburg een kartel smeedt met sp.a-spirit. Orij maakt deel uit van het Limburgs campagneteam dat een onafhankelijke Groen!-lijst moet samenstellen. Hij verwijt Sannen tweedracht te zaaien binnen Groen!-Limburg. KVe

21030446

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud