Groen licht voor kliklijn in bedrijf

Bedrijven mogen een meldpunt invoeren waar werknemers het wangedrag van hun collega's kunnen verklikken. Dat besluit de privacycommissie.

(de tijd) - De bedrijven moeten dan wel rekening houden met de basisprincipes van de privacywet. De aangeklaagde feiten moeten voldoende zwaarwichtig zijn: het zijn kwesties die personeelsleden niet via de gebruikelijke hiërarchische kanalen kunnen melden ('proportionaliteit'). Het personeel moet duidelijk ingelicht worden over het systeem ('transparantie'). De meldingen mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden én de vertrouwelijkheid en de anonimiteit moeten worden gewaarborgd ('veiligheid van de verwerking'). Ook de rechten van de aangegeven werknemers moeten gerespecteerd worden: ze moeten toegang krijgen tot het systeem, ze moeten hun gegevens kunnen verbeteren en de gegevens moeten na verloop van tijd gewist worden. Ten slotte moeten de kliksystemen aangegeven worden bij de privacycommissie.

Onder andere de grootbank Fortis keek uit naar het oordeel van de privacycommissie. Vorig jaar installeerde Fortis een interne 'alarmlijn'. Werknemers kunnen via het intranet inbreuken of wangedrag van hun collega's of bazen verklikken bij een compliance manager. De vakbonden bij Fortis protesteerden. Ook heel wat Amerikaanse bedrijven gebruiken een kliklijn in hun Belgische fillialen. Zij volgen de Amerikaanse wet voor deugdelijk bestuur 'Sarbanes & Oxley' (SOX) van 2002. Die stelt dat werknemers hun bezorgdheid over twijfelachtige boekhoudkundige- en andere auditkwesties moeten kunnen uiten. De SOX-wet kwam er na de boekhoudschandalen bij Enron en WorldCom.

'Klik'-cultuur

De privacycommissie waarschuwt in haar advies dat bedrijven best vermijden dat er spanning ontstaat door een 'klik'-cultuur. Dat kan enkel als het bedrijf zowel de melder als de beklaagde correct behandelt. De commissie legt in het advies uitvoerig uit welke maatregelen de werkgever het best neemt.

Het bedrijf stelt een 'klachtenbehandelaar' aan. Die is verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens. Hij ziet er ook op toe dat de gegevens geheim blijven. De evaluatierapporten over het meldsysteem mogen de anonimiteit van de geviseerde personen niet verbreken. LB

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud