Groen! wil lijstenverbinding bij gemeenteraadsverkiezingen

(belga) - Groen! gaat een voorstel van decreet indienen om via een verandering van de Vlaamse gemeentekieswetgeving lijstenverbinding mogelijk te maken bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Vrijdag vertrekt een brief van partijvoorzitster Vera Dua naar de voorzitters van de democratische partijen met de vraag zich achter het voorstel te scharen.

Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen nog veraf liggen, lanceert Groen! al een voorstel dat er rechtstreeks mee in verband staat. 'Het is een beetje nu of nooit, want het impliceert een wijziging van het gemeentekiesdecreet', stelde Dua donderdag. 'Bovendien worden blijkbaar in enkele steden al allerlei denkpistes gelanceerd', zei ze, verwijzend naar het idee van N-VA-voorzitter Bart De Wever om in Antwerpen met een kartel tussen christen-democraten, liberalen en Vlaams-nationalisten naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken.

Dua wees erop dat het systeem van lijstenverbinding ook in Nederland en Zwitserland geldt en - dichter bij huis - bij de verkiezingen voor het Brussels parlement. Het voordeel is volgens haar dat de partijen zich met hun eigen identiteit aan de kiezer kunnen presenteren, dat het de kiezer voldoende keuzemogelijkheden biedt, evenals de garantie dat zijn stem telt.

Concreet werkt het systeem als volgt: partijen leggen bij het indienen van de lijsten een wederzijdse verklaring van lijstverbinding af. De zetels worden na de verkiezingen eerst verdeeld over de verschillende groepen van lijsten. De zetels behaald door de verschillende groepen van lijsten worden vervolgens binnen die groepen verdeeld. De toewijzing van zetels aan personen gebeurt nadat duidelijk is hoeveel zetels elke lijst krijgt.

Dua ziet in het systeem van lijstenverbinding een wapen tegen het Vlaams Belang. 'Een lijstverbinding tussen de democratische partijen zorgt er alvast voor dat extreem-rechts, in casu het Belang, niet gaat lopen met stemmen van kiezers die helemaal niet op deze anti-democratische partij willen stemmen', stelt de voorzitster.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen geldt momenteel het zogenaamde systeem Imperiali voor de verdeling van de zetels. Gevolg is dat de grootste partij het meest wordt bevoordeeld en navenant makkelijker meer zetels in de wacht sleept. Eigenlijk wil Groen! dat systeem vervangen door het systeem D'Hondt, maar dat wordt niet meegenomen in het voorstel. 'We willen geen twee discussies door elkaar voeren', aldus Dua.

De Groen!-voorzitster berekende ook dat met lijstverbinding tussen de progressieve partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 het progressieve kamp in Gent en Antwerpen een zetel meer zou hebben gehaald. Die zou in beide gevallen naar de sp.a (toen SP) zijn gegaan.

Over het voorstel zijn nog geen formele gesprekken gevoerd, maar Dua zegt te horen dat 'een hoop politicologen' er wel voor te vinden zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud