Advertentie
Advertentie

Groen! zoekt brede steun voor onderwijspact allochtonen

(tijd) - Groen! zoekt de komende weken naar brede maatschappelijke steun om allochtone kinderen meer kansen te geven in het onderwijs. Als die steun er niet komt, verspilt onze kennismaatschappij broodnodig talent, zegt het Vlaams parlementslid Mieke Vogels in De Tijd.