Advertentie

Grote verbruikers betalen minder voor elektriciteit

(tijd) - Energie-intensieve bedrijven maar ook kleine en middelgrote ondernemingen betalen vanaf juli minder voor hun elektriciteit. De federale regering besliste de heffingen op het transmissienet te beperken door een degressief maximum in te voeren. De minderinkomsten (27 miljoen euro) worden gecompenseerd door de internationale doorvoer van stroom duurder te maken en steenkoolcentrales zwaarder te belasten.

Op haar bijzondere vergadering in Gembloers besliste de regering-Verhofstadt II de heffingen op het transmissienet te beperken. Het gaat om onder meer de bijdrage voor het Kyotoprotocol (beperking van de uitstoot van broeikasgassen) en de bijdrage voor de sociale tarieven. Energie-intensieve bedrijven, zoals de chemie- en de staalsector, klagen er al geruime tijd over dat de hoge energiekosten hun concurrentiepositie ondergraven. Fientje Moerman (VLD), de federale minister van Energie, had de maatregel al in september vorig jaar in het vooruitzicht gesteld. Ze zei toen dat tegen eind oktober een degressief maximumtarief zou worden uitgewerkt.

Het maximumtarief gaat op 1 juli in. Bedrijven die jaarlijks meer dan 250.000 megawattuur (MWh) elektriciteit verbruiken, betalen maximaal nog 250.000 euro. De beperking geldt enkel voor de bedrijven die met de overheid van hun gewest een convenant over energie-efficiëntie hebben gesloten en de overeenkomst naleven. Moerman zei op een persconferentie dat 25 grote bedrijven 40 procent van de federale heffing betalen.

Ook voor de kleine en middelgrote ondernemingen die meer dan 20 MWh stroom verbruiken, betalen door de degressieve beperking van het heffing vanaf 1 juli minder voor hun stroom.

De maatregel kost de federale overheid 27 miljoen euro. Om de minderinkomsten te compenseren, wordt de heffing op de doorvoer van stroom uit het buitenland door België opgetrokken. Elektriciteitscentrales die op steenkool draaien, worden zwaarder belast.

De regering besliste voorts de elektriciteitsmarkt concurrentiëler maken om de stroomprijs te drukken. Ondanks de liberalisering van de markt is dat nog niet gebeurd. Een kwart van de productiecapaciteit moet toegankelijk worden voor diverse marktactoren. Aan de Commissie voor Regulering van Gas en Elektriciteit (CREG) en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen zal de regering advies vragen over een regelgevend kader voor de oprichting, toegang en werking van een elektriciteitsbeurs. Moerman zei in september dat tegen april van dit jaar een elektriciteitsbeurs zou worden opgericht. MD

20880636

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud