Advertentie

Groter deel winst Nationale Bank naar regering

Het gebouw van de Nationale Bank

Het kernkabinet besliste donderdagavond de winstverdeling van de Nationale Bank van België (NBB) te wijzigen. Het resultaat van de wijziging is dat de Belgische staat elk jaar 50 tot 100 miljoen euro meer zou gaan ontvangen. Maar ook de kleine aandeelhouder krijgt zicht op een hoger dividend dan onder de huidige winstverdeling.

(tijd) - Er wordt afgestapt van de zogenaamde 3 procentregel. Die specifieke regeling hield in dat renteopbrengsten boven 3 procent van beleggingen van de Nationale Bank naar de Belgische staat gingen. Daarnaast kreeg de Belgische staat ook nog andere inkomsten van de Nationale Bank, alvorens het dividend werd vastgelegd.

Voortaan zal, zoals het geval is bij de meeste andere centrale banken, de winst eerst worden bepaald, waarna de regentenraad bij de Nationale Bank de middelen reserveert die nodig zijn. Daarna zal het dividend worden vastgesteld. Dat moet minstens de helft bedragen van de opbrengst van de statutaire reserve. Wat daarna nog overblijft, gaat volledig naar de Belgische staat.

Volgens onze informatie betekent de nieuwe regeling dat de Belgische staat jaarlijks mag rekenen op 50 tot 100 miljoen euro meer dan onder de 3 procentregel.

In de begroting 2009 verwacht de regering van de Nationale Bank 300 miljoen extra inkomsten. Daarbij gaat het deels om een andere vergoeding, omdat de staat garant staat voor de noodkredieten verleend door de Nationale Bank aan de banken. En deels wordt er gerekend op extra inkomsten van de Bank, omdat ze in deze tijden meer kredieten verleent aan banken.
Minimumdividend

Omdat er een minimumdividend zal worden vastgelegd, is de nieuwe regeling ook interessant voor de privéaandeelhouders, is te horen. Als er voldoende winst is, zal het dividend voortaan minstens de helft bedragen van de netto-opbrengst van de voorheen gereserveerde winsten. Daarmee wordt afgestapt van het huidige dividendbeleid. Sinds jaren wordt het dividend elk jaar verhoogd met de inflatie. De kleine aandeelhouders klagen al jaren dat ze te weinig dividend ontvangen omdat de staat een te groot deel van de inkomsten zou afromen.

Tot slot is beslist dat de algemene vergadering wordt verplaatst van eind maart naar eind mei. Die ingreep moet vermijden dat de jaarrekening van de Nationale Bank de resultaten van de Europese Centrale Bank (ECB) onthult, vooraleer die door de ECB zelf worden gepubliceerd. De Nationale Bank zal erop toezien dat het uitstel de aandeelhouders financieel niet benadeelt.

WVDV/WV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud