Hervorming echtscheiding definitief goedgekeurd

De Kamer heeft vrijdagmorgen rond 8.30 uur definitief het licht op groen gezet voor de hervorming van de echtscheidingsprocedure. Ze wijzigde uiteindelijk niets meer aan de tekst die de Senaat eerder amendeerde. De nieuwe regeling treedt op 1 september dit jaar in werking.

(belga) De stemming leverde 81 ja's, 32 neens (CD&V/N-VA, Vlaams Belang en cdH) en zes onthoudingen (Ecolo en een MR-kamerlid) op.

De nieuwe procedure voorziet nog slechts twee vormen van echtscheiding: de bestaande echtscheiding door onderlinge toestemming en de scheiding op basis van onherstelbare ontwrichting. De schuldvraag speelt geen rol meer bij echtscheidingen, maar komt in beperkte mate wel nog om de hoek kijken bij de toekenning van alimentatie.

Het systeem van alimentatie zal er voortaan anders uitzien. Momenteel wordt de alimentatie betaald door de "schuldige" echtgenoot en is die niet beperkt in de tijd. Bedoeling is dat het onderhoudsgeld voortaan wordt toegekend op basis van de behoeftigheid van de betrokkenen. De rechter bepaalt de hoogte ervan op basis van verschillende elementen. De alimentatie wordt wel beperkt in de tijd (gelijk aan de duur van het huwelijk). Wanneer iemand opnieuw huwt of wettelijk gaat samenwonen, valt het recht weg. Voor feitelijk samenwonenden is het de rechter die hierover beslist.

De wettekst voorziet ook overgangsbepalingen. Wie nu al alimentatie betaalt, moet vanaf de inwerkingtreding van de wet nog onderhoudsgeld betalen volgens de duur van het huwelijk. Wie bijvoorbeeld na een huwelijk van tien jaar scheidde, moet vanaf het moment dat de nieuwe wet van kracht wordt nog tien jaar betalen.

De Kamer keurde het wetsontwerp midden februari al goed, maar na evocatie wijzigde de Senaat de wettekst nog op een aantal plaatsen. Het gaat onder meer om een amendement dat slaat op de vraag tot echtscheiding van een van de partners na één jaar feitelijke scheiding. Indien de rechter stelt dat die termijn nog niet volledig achter de rug is, moet hij een nieuwe zitting vastleggen. Dat kan op het moment waarop de termijn van een jaar wel gepasseerd is, of zes maanden na de eerste zitting. Het amendement verlengt die zes maanden naar een jaar.

De Kamer besliste uiteindelijk om de tekst die uit de Senaat komt ongewijzigd goed te keuren, waardoor de nieuwe regeling nu volledig door de parlementaire molen is geraakt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud