Hervorming jeugdrecht definitief goedgekeurd

(belga) - De ministerraad heeft vrijdag definitief het licht op groen gezet voor het wetsontwerp van minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) over de hervorming van het jeugdrecht. De regering voerde na overleg met de gemeenschappen en het advies van de Raad van State nog een aantal aanpassingen door. Het ontwerp verhuist nu naar het parlement.

De ministerraad boog zich eerder al twee keer over het ontwerp dat de wet van 1965 over de jeugdbescherming wijzigt. Tijdens de vorige legislatuur verhitte het dossier de gemoederen binnen de paarsgroene regering.

Minister Onkelinx werkte een ontwerp uit dat een wettelijke basis geeft aan praktijken die de laatste jaren gegroeid zijn en tegelijkertijd een aantal nieuwigheden invoert. Zowel de procureurs des konings als de jeugdrechters krijgen voortaan meer beslissingsmogelijkheden.

Procureurs kunnen straks sneller en beter optreden en worden zelfs verplicht om systematisch na te gaan of er geen bemiddelende weg kan worden bewandeld. Jeugdrechters krijgen dan weer de keuze uit een waaier

van maatregelen: herstelbemiddeling, opleggen van prestaties van educatieve aard of van algemeen belang, de mogelijkheid om beroep te doen op meer aangepaste manieren van plaatsing van minderjarigen, ...

Plaatsing van jongeren in een gemeenschapsinstelling kan enkel onder strikte voorwaarden, rekening houdend met de ernst van het gepleegde feit en het gevaar van de jongere voor de samenleving. Over elke plaatsing in een gesloten instelling moet om de drie maanden een verslag worden opgemaakt voor de jeugdrechter, die om de zes maanden de situatie evalueert.

Het ontwerp voorziet ook in de mogelijkheid om delinquente minderjarigen en hun ouders te responsabiliseren. Bij elke stap in de procedure worden de ouders opgeroepen en moeten ze verschijnen. Hen kan tevens een ouderstage opgelegd worden.

Tot slot is er de uithandengeving aan de correctionele rechter als laatste redmiddel voor zwaar delinquente jongeren (ouder dan 16). Zij verschijnen voor een gespecialiseerde kamer van de rechtbank van eerste aanleg en het hof van beroep. Bij een veroordeling wordt de minderjarige opgesloten in een gesloten federaal centrum. 'Daar zullen ze een specifieke omkadering genieten, met het oog op hun sociale reïntegratie, ver van de criminogene invloeden aanwezig in de klassieke gevangenissen', stelt minister Onkelinx vrijdag in een mededeling.

Over het ontwerp werd overleg gepleegd met de gemeenschappen en vertegenwoordigers uit de sector. Het vertrekt nu naar het parlement.

Foto (belga): Laurette Onkelinx

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud