Hof van Cassatie beraadt zich over wraking rechter Godin

(belga) - Voor het Hof van Cassatie is woensdagnamiddag gedebatteerd over het verzoek tot wraking van de voorzittende raadsheer van het assisenproces Cools. De raadsheer wordt door de verdediging van beschuldigde Richard Taxquet van gebrek aan onpartijdigheid beschuldigd.

De advocaat-generaal betwist deze stelling. In zijn advies wees hij er op dat raadsheer Godin weliswaar onvoorzichtig heeft gehandeld door uit te halen naar de verdediging. Maar door deze slipper wordt het vermoeden van onschuld niet onderuit gehaald, aldus het openbaar ministerie.

Godin viel maandag uit zijn rol van neutrale assisenvoorzitter toen hij een advocaat van de verdediging toesnauwde dat die niet geacht werd de aap uit te hangen. Bovendien insinueerde de raadsheer dat de gezondheidsperikelen van een aantal beschuldigden slechts komedie waren. Meester Mayence, de advocaat in kwestie, hield de zaak na excuses van de voorzitter min of meer voor bekeken, maar zijn confrater Julien Pierre greep de kans op een procedureslag wel aan. Omdat Godin het verzoek tot wraking naast zich legde, belandde de eis voor het hof van cassatie. (Dat verwierp al eerder een eis tot wraking uitgaande van de familie Cools).

In hun pleidooien overliepen Julien Pierre en zijn medepleiter Samuel D'Orazio de ettelijke incidenten die zich al hebben voorgedaan sinds de aanvang van het proces Cools. "Als men advocaten met primaten vergelijkt, hoeft men niet verwonderd te zijn dat het proces in een circus verandert", zo stelde Pierre die er aan toevoegde niets te moeten hebben van een voorzitter die zich om de haverklap vergist en dan met excuses op de proppen moet komen. Voorts wees de advocaat op een volgens hem veelzeggende verspreking. Godin zou meermaals publiek hebben verklaard dat de afwezige beschuldigden bij verstek zouden worden "veroordeeld", daar waar het neutrale "geoordeeld" op zijn plaats was geweest. Tenslotte wees hij ook op het incident met de burgerlijke partij tijdens een voorbereidende vergadering in juni. Toen zou de raadsheer een veelzeggend oordeel over de grond van de zaak hebben geformuleerd. Pierre vroeg het hof hierover de advocaten te horen die de vergadering hadden bijgewoond. Om al die redenen stelde de advocaat dat de voorzittende raadsheer "in het hoger belang van de natie" moest worden gewraakt.

Het arrest van het hof valt vermoedelijk donderdagmorgen. Tot dan ligt het proces Cools stil. Het hof moet eveneens een arrest vellen over het cassatieberoep dat vier beschuldigden hebben insteld tegen de bevestiging van hun aanhouding door de KIB.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud