Advertentie

Hoge Raad Financiën erg somber over begroting

Staatssecretaris voor begroting Melchior Wathelet - Foto Belga

Als de regering niet ingrijpt gaat de begroting volgend jaar 4,5 procent van het bruto binnenlands product, of bijna 15 miljard, in het rood en vanaf 2011 zelfs over de 5 procent. Dat blijkt uit een rapport van de Hoge Raad van Financiën

(tijd) - De onhoudbaarheid van onze financiën is 'structureel', zegt de HRF. Zelfs wanneer er na 2011 een krachtig herstel zou komen, daalt het Belgisch overheidstekort niet spontaan onder het peil van 4,5 procent van het bbp.

Om terug te keren naar een budgettair evenwicht zijn belastingverhogingen nodig 'gelet op de omvang van de te leveren saneringsinspanning'. De raad adviseert om deze herfst een meerjarenprogramma uit te werken om in 2013, of in het slechtste geval in 2015, weer een evenwicht te bereiken.

De Tijd schreef eerder al op basis van een voorbereidend rapport dat de Hoge Raad van Financiën waarschuwt voor een ontsporing van de begroting. Op twee weken tijd is het plaatje echter nog versomberd. In het voorbereidend rapport, dat De Tijd op 11 maart kon inkijken, voorspelde de HRF dat de overheidsschuld tegen 2018 opnieuw 100 procent van het bbp zou bedragen. Volgens het definitieve rapport kan dat al in 2012 het geval zijn.

Video: VTM over de waarschuwing van de HRF

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud