Hoogste rechtscollege beslist over geluidsnormen Zaventem

(tijd) - De federale regering stapt naar het Hof van Cassatie tegen de dwangsommen die het Brussels Gewest kan eisen wanneer vliegtuigen op Zaventem zijn geluidsnormen overschrijden. De federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (sp.a), hoopt dat het hof zegt dat geluidsnormen geen gewestelijke, maar een federale bevoegdheid zijn. Zo kan een eind komen aan het gehakketak tussen de federale en de gewestregeringen.

De Vlaamse, de Brusselse en de federale regering slaagden er vrijdagnacht na twaalf uur onderhandelen niet in een vergelijk te vinden over een nieuw spreidingsplan voor de luchthaven van Zaventem. Morgen wordt verder onderhandeld. De Brusselse minister-president, Charles Picqué (PS), en zijn minister van Leefmilieu, Evelyne Huytebroeck (Ecolo), nemen zich nog steeds voor van de federale overheid een dwangsom van 25.000 euro te eisen per vliegtuig dat de Brusselse geluidsnormen overschrijdt. Ze kunnen dat sinds dit weekend doen op grond van een arrest van het hof van beroep. Dat bevestigde in het voorjaar de Brusselse ordonnantie over strenge geluidsnormen voor het vliegverkeer. Die normen zijn een gewestbevoegdheid. De federale overheid is dan weer bevoegd voor het baan- en routegebruik op Zaventem.

Landuyt had de voorbije maanden al laten verstaan dat hij het arrest zou aanvechten voor het Hof van Cassatie. Dat heeft hij vorige vrijdag gedaan. Voor het hoogste rechtscollege zal de federale overheid aanvoeren dat geluidsnormen geen gewestelijke bevoegdheid zijn.

'Net zoals zij dat is voor de Noordzee, moet de federale overheid ook bevoegd zijn voor het luchtruim', zegt Landuyt. Hij hoopt dat Cassatie een prejudiciële vraag stelt aan het Arbitragehof over de bevoegdheid voor het vliegtuiglawaai in de lucht. Het Arbitragehof is, als hoeder van de grondwet, de ultieme scheidsrechter van de bevoegdheidsverdeling in het federale België. 'Het zou goed zijn dat onze hoogste rechtscolleges de discussie voor eens en altijd uitklaren', zegt Landuyt.

Als het Arbitragehof en het Hof van Cassatie oordelen dat de Brusselse ordonnantie over geluidsnormen ongrondwettelijk is, kan de Brusselse regering geen dwangsommen meer eisen van de federale overheid. Bovendien kan ze dan ook de luchtvaartmaatschappijen geen boetes meer opleggen voor een overschrijding van de geluidsnormen door hun toestellen. Die boetes lopen in de honderden euro's per overschrijding. Voor DHL-dochter EAT, de belangrijkste operator op Zaventem tijdens de nacht, ging het eind juni al om 230.000 euro aan boetes. De luchtvaartmaatschappijen weigeren de boetes te betalen en stapten al meermaals naar de Raad van State. Die heeft nog geen uitspraak gedaan. KVe

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud