Industrie verloor bijna 600.000 jobs sinds 1970

(tijd) - Het aantal banen in de Belgische industrie is tussen 1970 en 2003 met 565.000 of 48 procent gedaald. De vermindering van de werkgelegenheid is veel groter dan in andere landen. Ze is vooral te wijten aan het verlies aan concurrentiekracht na de olieschokken van de jaren 70. Dat meldt De Tijd op basis van een studie van de Nationale Bank.

'De daling van de industriële werkgelegenheid begon in België vroeger en was heel wat meer uitgesproken dan in de andere landen', zegt de studie die in het Economisch Tijdschrift van de bank verschijnt. In België zakte het aantal jobs in de industrie met 48 procent tussen 1970 en 2003. In Duitsland en Frankrijk bedroeg de achteruitgang slechts 30 procent en in de VS en Italië minder dan 10 procent.

De slechte score van België is te wijten aan het verlies aan concurrentiekracht. Guy Quaden, de gouverneur van de Nationale Bank, verwees zaterdag in een interview met deze krant nog naar de fouten uit de jaren 70. 'De forse stijging van de olieprijzen leidde toen via de indexering tot een stijging van de lonen en alle inkomens. Het gevolg was dat de bedrijven en de staat de rekening betaalden. De gevolgen waren dramatisch.'

De studie van de Nationale Bank merkt op dat de aanpassing van de industrie in Europa leidde tot een daling van het arbeidsvolume en in de VS tot een vermindering van de lonen.

In de dienstensector werden in 1,1 miljoen banen gecreëerd in de periode 1970-2003. De werkgelegenheid groeide in een eerste fase vooral bij de overheid en later in de socialprofitsector en de diensten aan bedrijven. WV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud