Informateur Reynders wil regering tegen 15 augustus

Informateur Didier Reynders vindt dat de regeringsonderhandelingen nu snel van start moeten gaan. Hij hoopt dat er tegen 15 augustus een nieuwe bewindsploeg is. Er tekent zich volgens hem een tweepartijenregering af met liberalen en christendemocraten.

(belga) Reynders overhandigde de koning woensdagnamiddag een verslag van 200 pagina's over zijn informateursopdracht, meteen het einde van zijn missie. De koning kreeg er ook politieke commentaar over de politieke situatie bij, maar daarover wilde de liberaal woensdagnamiddag tijdens een persmoment nauwelijks iets kwijt.

Reynders benadrukte wel dat de koning nu volledig geïnformeerd is en dat het dan ook niet nodig is om nog een informateur aan te stellen. De bal ligt nu wel in het kamp van de koning, voegde hij er meteen aan toe. De beslissing over de volgende fase in de regeringsvorming valt de komende uren of dagen.

Reynders hoopt wel dat de echte onderhandelingen nu snel beginnen, best voor 21 juli. "Het land heeft nood aan een regering die aan het werk gaat, niet enkel op sociaal-economisch, maar ook op institutioneel vlak", stelde hij. Hoewel eerst op 21 juli - de nationale feestdag - werd gemikt, schuift Reynders nu 15 augustus naar voren als streefdatum. Dat is een feestdag die in Luik, de thuisbasis van Reynders, uitgebreid wordt gevierd. In elk geval geeft het rapport de formateur genoeg ruimte om een onderhandelingsnota op te stellen, beklemtoonde de MR-voorzitter.

Reynders liet verstaan het liefst met liberalen en christendemocraten te regeren. Voor hij informateur werd, maakte hij ook al verschillende keren duidelijk dat rooms-blauw zijn voorkeur wegdraagt. Een tripartite is altijd mogelijk, maar met twee partijen is het makkelijker, dixit Reynders, die er wel aan toevoegde dat de partijen hierover beslissen. Bovendien benadrukte Reynders dat een regering zonder de groenen ook een beleid inzake milieu en duurzame ontwikkeling kan voeren en dat "sommige winnaars van de verkiezingen" alleen maar in de regering willen stappen indien ze rekenkundig nodig zijn. Dat is voor de groenen niet het geval.

Het verslag van de informateur luistert naar de naam "Uitbouwen, samenbrengen, beschermen". Daarin zet hij zoals bekend de sociaal-economische situatie van het land uiteen en gaat hij in op verschillende maatschappelijke thema's zoals justitie, milieu, werk, mobiliteit, sociale bescherming... Een van de voorstellen is onder meer het in het leven roepen van een klimaatminister. Reynders dringt ook aan op een debat over migratie en nationaliteit (wat met mensen zonder papieren?, moet economische migratie worden toegelaten?, ...) en over de (lucht)havens.

Ook het communautaire vraagstuk komt in het rapport voor. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van de vraag die op het terrein leeft naar een betere samenwerking tussen de verschillende overheden en homogenere bevoegdheidspakketten, al kan dit laatste zowel een regionalisering als een herfederalisering van bevoegdheden inhouden. Tot slot is er de vraag hoe de volgende verkiezingen kunnen worden georganiseerd, een verwijzing naar Brussel-Halle-Vilvoorde. Wat dat vraagstuk betreft, schuift Reynders geen oplossingen naar voren. Hij stelt wel dat de knoop tijdens de regeringsonderhandelingen moet worden ontward.

foto belga

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud