'Informatie over vrijmaking energiemarkt blijft nodig'

Informatiecampagnes voor de consument over de vrijmaking van de energiemarkt blijven nodig. De dienstverlening van de leverancier is voor gezinnen belangrijker dan de prijs. Dat blijkt uit de nieuwe enquête van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).

(tijd) De VREG kon uit de enquete opmaken dat er nood is aan meer en betere informatie. 'We merken geen echte vooruitgang tegenover onze vorige enquete uit 2005', zegt Dirk Van Evercooren, sociaal-economisch directeur van de VREG. 'Campagnes blijven nodig om veel misverstanden bij gezinnen te vermijden.' Bijna de helft van de ondervraagde gezinnen voelt zich niet goed geinformeerd. Een derde van wie informatie zocht, vond onvoldoende informatie.

De belangrijkste reden voor gezinnen om te kiezen voor een bepaalde leverancier is de mogelijkheid om zowel elektriciteit als aardgas af te nemen. 'Veel gezinnen kiezen voor het gemakkelijkheidsprincipe. Ze zijn op zoek naar eenvoud in het aanbod', zegt Andre Pictoel, de gedelegeerd bestuurder van de VREG.

Een goede dienstverlening vinden gezinnen net als vorig jaar ook belangrijker dan de prijs. 'In 2004 was dat nog omgekeerd', reageert Van Evercooren,', maar de minder concurrentiele markt van toen zit daar waarschijnlijk wel voor iets tussen.' Toch merkt de VREG uit de resultaten op dat het belang van de energiekost in de portefeuille van gezinnen wel groter wordt.

Er blijft ook nog steeds een harde kern van passieve afnemers die hardnekkig vasthouden aan hun leverancier. 'Die mensen laten zich bedotten. Ze betalen meer door hun standaardcontracten', zegt Pictoel.

Voor het eerst werd er ook gepeild naar de problemen die gezinnen ondervonden bij een verhuis. Ongeveer 20 procent ondervond problemen bij de regeling van de energievoorziening naar aanleiding van de verhuizing. 'Het gaat hierbij niet alleen om problemen die aan de klant te wijten zijn, zoals laattijdige verwittiging van de leverancier', zegt Van Evercooren. Pas bij de volgende enquete zal de VREG zicht hebben op de oplossingen die samen met de sector werden uitgewerkt.

De VREG ondervroeg in het kader van deze enquete 1.544 gezinnen in de loop van juli en augustus 2006.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud