Interview Vincent Van Quickenborne: 'Met elke maatregel trap je op zere tenen'

(tijd) - Administratieve vereenvoudiging is noodzakelijk, tenzij er een gevaar dreigt voor de consument, zegt Vincent Van Quickenborne (VLD), de federale staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging. 'Ik besef dat ik met bepaalde maatregelen op zere tenen trap. Maar ik heb maar vier jaar om te vereenvoudigen. Ik moet dus vooruitgang boeken.'

Vincent Van Quickenborne lijkt kalmer geworden. De turbulente en om media-aandacht schreeuwende 'senator Q' is niet langer de spring-in-'t-veld die niet om een forse uitspraak of opvallend voorstel verlegen zat. Is dat een bewuste keuze?

Vincent Van Quickenborne: 'Als parlementslid was het mijn taak ideeën te spuien en voorstellen te doen. Ik heb als senator 84 wetsvoorstellen ingediend en honderden vragen gesteld. Twee jaar geleden werd ik aangesteld tot staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging. Het was een bewuste keuze om me van meet aan te concentreren op mijn regeringsopdracht en het regeerakkoord uit te voeren. En dus geen uitspraken te doen over onderwerpen die weliswaar zeer boeiend zijn maar niet tot mijn bevoegdheid behoren, zoals buitenlands beleid. Ik ben ondertussen al 30 jaar geworden. Het werd tijd om me wat meer serieux aan te meten. Ik krijg nog veel uitnodigingen voor tv-programma's, maar ik weiger al eens meer.'

Heeft uw veranderde houding te maken met de kritiek dat u stond voor een politiek van 'government by announcement'? Unizo-topman Karel Van Eetvelt pakte u daar enkele maanden geleden nog over aan.

Van Quickenborne: 'Ik kies er bewust voor geen aankondigingspolitiek te doen. Je zal me er zelden op betrappen iets mee te delen dat nog niet gerealiseerd is. Bij de vorming van de regering kreeg ik de opdracht twaalf werken van administratieve vereenvoudiging te doen. Tegen het einde van het jaar zullen we er acht uitgevoerd hebben. Intussen hebben we honderd kleinere vereenvoudigingsingrepen gedaan. Als we meer doen dan we hebben beloofd, kan de bevolking enkel tevreden zijn, zeker? In het bedrijfsleven is dat ook zo: als je meer geeft aan je klant dan je had gezegd, is de klant tevreden. Alleen werkt de vereenvoudiging maar als de bedrijven het op het terrein merken.'

Van Quickenborne: 'Ik ben de voorbije maanden bij 75 bedrijven geweest, zowel grote als kleine, vooral in West- en Oost-Vlaanderen. Ik stel vast dat de bedrijven die vereenvoudiging voelen. Ze zijn tevreden over de elektronische indiening van de jaarrekening, de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en de afschaffing van de papieren boekhouding. Wel maken nog niet alle bedrijven gebruik van de elektronische aangiftes. Ook van hen vraagt het een investering'.

Waarover klagen de bedrijven nog?

Van Quickenborne: 'Over milieuregels en bouwvergunningen worden heel veel vragen gesteld. Maar wat mij het meest opvalt, zijn de klachten over de overvloed aan statistiekverplichtingen. De bedrijven zeggen bijna allemaal dat ze veel tijd verliezen met het aanleveren van statistische informatie, in hoofdzaak voor de Europese Unie. Ik wil daar werk van maken.'

'En dan zijn er natuurlijk de specifieke problemen. Zo was ik onlangs in een slachtbedrijf. In tegenstelling tot andere landen mogen slachtbedrijven bij ons slechts op bepaalde uren slachten. Ik bekijk hoe we die wetgeving kunnen versoepelen.'

Toch gaat nog niet alles naar behoren. De elektronische facturatie voor bedrijven, bijvoorbeeld, komt vrijwel niet van de grond.

Van Quickenborne: 'Het probleem is dat bedrijven die een factuur binnenkrijgen, nog altijd verplicht zijn die op papier bij te houden, ook als ze die inscannen. Dat is een gebrek in de wetgeving dat we moeten repareren. Je mag echter niet vergeten dat de opstart van het systeem van elektronische facturatie een bedrijf veel kost. Vaak kiezen kleinere bedrijven er daarom voor het papieren systeem te behouden, omdat ze vinden dat de kosten van de investering niet opwegen tegen de voordelen op lange termijn.'

Beseft u dat u in al uw ijver ook maatregelen neemt waarmee u bedrijven treft, zoals de afschaffing van de publicatieverplichting van bijeenroepingen.

Van Quickenborne: 'Ik ben ervan overtuigd dat administratieve vereenvoudiging nodig is, tenzij er een gevaar dreigt voor de consument. In de bouwsector bijvoorbeeld kan er vereenvoudigd worden, maar volledig dereglementeren is in strijd met het algemeen belang. Want dan krijg je situaties waarbij iedereen begint te bouwen.'

Met de afschaffing van de publicatieverplichting hebt u de media pijn gedaan, meer bepaald de zakenkranten.

Van Quickenborne: 'Ik heb die maatregel niet genomen om de kranten pijn te doen.'

Van Quickenborne: 'Ik ben me daar bewust van. Ik had echter nog verder kunnen gaan, ik had de publicatieverplichting ook kunnen afschaffen voor beursgenoteerde bedrijven, maar ik heb dat niet gedaan. Onlangs kwamen vertegenwoordigers van De Post langs. Die hadden kritiek op de afschaffing van het aangetekend schrijven voor bijeenroepingen van vennootschappen. Dat betekent voor De Post een omzetverlies van miljoenen. Ook de elektronische facturatie is nadelig voor De Post. Een deel van haar omzet komt van facturen die worden verzonden. Bij elke vereenvoudigingsmaatregel trap je op een zere teen. Ik heb echter maar vier jaar om te vereenvoudigen, ik moet dus vooruitgang boeken.'

In het regeerakkoord staat dat het tegen midden 2005 nog maar drie dagen zou duren om een bedrijf op te starten. Dat werd niet gehaald.

Van Quickenborne: 'Dat komt door de vertraging die we midden 2003 hebben opgelopen bij de opstart van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Ondertussen draait de KBO goed. Vandaag lukt het gemiddeld in 26 dagen om een bedrijf op te starten. Vroeger duurde dat twee maanden. Tegen eind dit jaar zal het mogelijk zijn in verschillende notariskantoren de driedagenregel toe te passen.'

Een paar maanden geleden lag u nog in pole-positie om Marc Verwilghen op te volgen als federale minister van Economie. Ondertussen bent u ingehaald door uw partijgenoot Jean-Marie Dedecker.

Van Quickenborne: 'Wie zegt dat ik minister van Economie wil worden? Ik ben heel blij met wat ik nu doe. Ik denk dat ik bewijs dat ik er iets van ken, dat ik resultaten neerzet. Dat bewijzen de resultaten van het Planbureau, waaruit blijkt dat in twee jaar tijd 25 procent administratieve lasten is weggewerkt. Ik zit helemaal niet te wachten op een promotie. Maar als ik ooit de kans krijg, zal ik niet neen zeggen.'

Bent u het eens met Dedecker dat de VLD nood heeft aan een boegbeeld in West-Vlaanderen, naast Johan Vande Lanotte (sp.a) en minister-president Yves Leterme (CD&V), en wie moet dat boegbeeld zijn?

Van Quickenborne: 'We hebben in West-Vlaanderen verschillende schitterende mensen.'

Van Quickenborne: 'Dedecker is een boegbeeld en Verwilghen blijf ik een boegbeeld vinden. Hij kan nog altijd op heel veel steun rekenen.'

Met het oog op de federale verkiezingen van 2007 zal het toch dringen worden. Er kan in West-Vlaanderen maar één lijsttrekker zijn.

Van Quickenborne: 'Ik ben daar nog niet mee bezig, eerst zijn er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen. Maar het klopt dat we op een bepaald moment de knoop moeten doorhakken. Je moet de figuur kiezen die op dat moment de grootste meerwaarde heeft voor de partij. Ik zal niet noodzakelijk pleiten voor mezelf. De VLD moet doen wat het beste is voor de partij. Als we wat collectiever zouden denken en als de mensen hun eigen belang wat ondergeschikter zouden maken aan dat van de partij, zou dat een goede zaak zijn. Toen de VLD in crisis zat en na het vertrek van Karel De Gucht een nieuwe partijvoorzitter zocht, kwamen mensen mij polsen of ik partijvoorzitter wou worden. Ik heb dat afgewezen. Als je altijd maar uit bent op een postje, dien je daar niet altijd de partij mee.'

Van Quickenborne: 'Jean-Marie heeft ambitie en ik begrijp dat. Elke vogel zingt zoals hij gebekt is. Hij uit die ambities ook openlijk, maar dat is eigen aan Dedecker. Jean-Marie is een meerwaarde voor de VLD. Het is een genoegen hem te zien discussiëren met Filip Dewinter. Zo zie je heel duidelijk het verschil tussen het Vlaams Belang en ons. Jean-Marie pleit bijvoorbeeld consequent voor de toetreding van Turkije tot de EU.'

Van Quickenborne: 'Ik denk het wel. Hij moet wel beseffen, zoals ook ik dat heb beseft, dat je pas zaken realiseert in samenwerking met anderen, ook met de PS en de sp.a. Als ik mezelf op het voorplan zou hebben gesteld met de vereenvoudiging, zou ik nooit al mijn collega's hebben meegekregen. Dat is het grote verschil met een parlementslid. Die kan vrijuit ideetjes spuien, maar een minister moet zoveel mogelijk realiseren. En daar moet Jean-Marie zich bewust van zijn, maar ik denk dat hij dat goed weet.'

Is de positie van Verwilghen nog houdbaar in de regering? Hij solliciteerde al tweemaal openlijk voor een internationale functie. Regeringskringen spreken van 'een dood gewicht'.

Van Quickenborne: 'Het is geen schande dat ministers hun kans wagen op het internationale toneel. De enige reden waarom hij niet is geslaagd, zijn politieke spelletjes van de oppositie. Ik blijf Marc als minister honderd procent steunen, zonder enige aarzeling.'

Zit paars, na het akkoord over het loopbaaneinde, de financiering van de sociale zekerheid en de begroting van 2006, in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen van 2007?

Van Quickenborne: 'Premier Verhofstadt is erin geslaagd na een heel moeilijk jaar 2004 de draad weer op te nemen. Met zijn beleidsverklaring is gebleken dat paars wel degelijk moeilijke beslissingen kan nemen. De premier heeft duidelijk zijn stijl aangepast.'

Is dat geen kortetermijnopsmuk, ingefluisterd door spin-doctors?

Van Quickenborne: 'Neen, hij is een ander soort premier, veel bescheidener en vastberadener dan vroeger.'

Van Quickenborne: 'Het loopbaaneindedebat heeft hem veranderd. En hij heeft kennis gemaakt met nieuwe jonge mensen in de partij, zoals Fientje Moerman, Patricia Ceysens, Marino Keulen. Er is een nieuwe generatie opgestaan die soms durft neen te zeggen. Het is de verdienste van de VLD dat we Guy hebben kunnen overtuigen dat er een nieuwe aanpak nodig was.'

In de Kamer ligt nog altijd het Picanol-wetsvoorstel over de bekendmaking van de wedde van topmanagers, een voorstel dat van u komt, toen u nog bij VU&ID was. Uitgerekend uw nieuwe partij, de VLD, houdt het tegen.

Van Quickenborne: 'Ik weet niet of het wordt tegengehouden door mijn partij. Ik blijf achter het voorstel staan, met de amendementen die intussen door de Senaat zijn aangenomen. Maar ik vind ook dat niet alleen topmanagers hun wedde moeten meedelen, maar ook hoge ambtenaren die betaald worden met belastinggeld. Op die manier vermijd je situaties als onlangs met Yvan Bostyn, de ex-baas van de VDAB. Het is belangrijk in een periode waarin we loonmatiging vragen, dat iedereen weet wat de topmensen verdienen'.

Wat zijn uw ambities bij de gemeenteraadsverkiezingen in Kortrijk? Burgemeester worden?

Van Quickenborne: 'De VLD zit in de oppositie. We hebben een charmante burgemeester in de persoon van Stefaan De Clerck (CD&V). Alleen denk ik dat het stadsbestuur veel te lang heeft gewacht om jonge gezinnen en middengroepen terug naar de stad te brengen. Er is een enorme vergrijzing aan de gang in Kortrijk. Mechelen heeft nu meer inwoners dan Kortrijk. Dat was vijf jaar geleden net omgekeerd. Wat de gemeenteraadsverkiezingen betreft: we bepalen eerst het programma, aan de hand van een groot referendum bij alle Kortrijkzanen, en stellen pas nadien de lijst samen.'

Mark DEWEERDT

24009234

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud