Isabelle Durant in Kamer: tegenstrijdige verklaringen Heinzmann

(belga) - Minister van Mobiliteit Isabelle Durant en Christian Heinzmann hebben tegenstrijdige verklaringen afgelegd over de vraag wie de uiteindelijke auteur is van de ontslagbrief. Volgens Heinzmann stelde het kabinet die op en werd de brief hem ter ondertekening voorgelegd "omdat die beter geschikt was". Durant stelt dat dit gebeurde in overleg met haar kabinet, maar dat ze nooit is tussengekomen in de motieven.

Ook in de Kamer werd woensdagavond uitgebreid gedebatteerd na interpellaties van de voltallige oppositie over de affaire-Heinzmann. Alle oppositiepartijen vroegen het ontslag van Durant omdat ze het parlement zou hebben voorgelogen over de ontslagredenen van Heinzmann. De Ecolo-minister en premier Verhofstadt hadden het vorige week vooral over de pesterijen en bedreigingen tegenover Heinzmann. De ontslagnemende gedelegeerd bestuurder van de NMBS gaf ondertussen aan dat er heel wat andere redenen waren om af te zien van de nieuwe job. Die schreef hij neer in zijn eerste ontslagbrief, die Durant naar eigen zeggen weigerde.

Durant benadrukte woensdag verschillende keren dat de verklaringen van Heinzmann de laatste week evolueerden, zowel in de pers als in het parlement. Als reden voor zijn ontslag heeft Heinzmann nooit gewag gemaakt van een te snelle procedure of bezwaren geuit over het gepolitiseerde directiecomité of de tweede handtekening, benadrukte de minister. Hij had het in gesprekken met haar enkel over bedreigingen en pesterijen. Over de financiële problemen bij de NMBS - waarvan Heinzmann maandag in de Kamer zei dat die doorslaggevend waren voor zijn keuze - heeft hij het volgens Durant al helemaal niet gehad.

Durant beweerde ook dat Heinzmann in overleg met haar kabinet de ontslagbrief heeft opgesteld die op 1 mei de wereld werd ingestuurd. Die werd nadien overgemaakt aan de premier. In de motieven is nooit tussengekomen, beklemtoonde de minister. Haar medewerkers hebben enkel gevraagd in de brief te schrijven dat Heinzmann gedelegeerd bestuurder blijft tot een opvolger is gevonden. Dat was juridisch nodig, luidde het. Durant noemde de beschuldigingen als zou ze de brief vervalst hebben, onaanvaardbaar.

Ondertussen maakte Heinzmann een nota over waarin hij besluit "ervan uit te gaan dat ik vanaf heden geen verdere contacten met de NMBS onderhoud". Niet enkel de oppositie, maar ook de minister reageerde hier verbaasd op, aangezien Heinzmann aanblijft tot een opvolger gevonden is. Het is ook Heinzmann die als gedelegeerd bestuurder het directiecomité moet samenroepen.

In dezelfde nota laat Heinzmann ook weten zijn oorspronkelijke brief te hebben overhandigd aan Durant, die de brief gelezen heeft en in haar handtas heeft gestopt. De eigenlijke ontslagbrief "werd door het kabinet opgesteld en mij ter ondertekening voorgelegd omdat die beter geschikt was".

Heinzmann stuurde maandag 6 mei zijn oorspronkelijke versie als ontslagbrief aangetekend op naar de minister. "Om mijn rechten veilig te stellen", voegt hij er in de nota aan toe. Volgens Durant is die niet gedateerd noch ondertekend. De minister noemde het ook merkwaardig dat de brief maandag vanuit Zaventem werd verzonden, terwijl Heinzmann in de kamercommissie beweerde de brief niet bij te hebben. Ze verweet Heinzmann verschillende keren incoherente verklaringen te hebben gegeven.

In de nota vraagt Heinzmann aan de voorzitter (van de Kamer of van de commissie Infrastructuur) om te laten nagaan wie verantwoordelijk is voor de anonieme, nachtelijke telefoontjes die hij kreeg. Hij herhaalt tevens dat hij niet akkoord kon gaan met de tweede handtekening en betreurde dat hij zelf het directiecomité van de NMBS niet kon samenstellen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud