Jobkorting levert 50 euro bruto per jaar op

De verhoging van de forfaitaire beroepskosten moet de werknemer die zijn kosten niet bewijst ongeveer 50 euro bruto per jaar opleveren. Dat gebeurt door het optrekken van het plafond van de laagste lonen met 1,1 procent. Voor de drie andere looncategorieën komt er ook telkens 1,1 procent bij voor de eerste schijf.

(belga) Wat de begroting zelf betreft valt nog te melden dat een aantal tegenvallers - de fiscale regularisatie (-150 miljoen euro), de heffing op onbenutte elektriciteitssites (-80 miljoen) en de lagere ontvangsten uit de voorafbetalingen (-200 miljoen) en de doorstortingen van EU-lidstaten in het kader van de Europese spaarrichtlijn (-50 miljoen) - werd gecompenseerd door een rist nieuwe maatregelen.

De regering gaat onder meer strikter toezien op het marktconform karakter van prijzen die bedrijven binnen eenzelfde groep aanrekenen voor onderling verrichte diensten of leveringen. Dat moet ertoe leiden dat minder winst naar het buitenland vloeit.

Daarnaast wordt de heffing op elektriciteitsproductie uit steenkool versterkt en uitgebreid naar het gebruik van zware stookolie, dat even vervuilend is en minder wordt getaxeerd. In uitvoering van een Europese richtlijn vervangt de regering verder het stelsel van minimumprijzen op sigaretten door een systeem van minimumaccijnzen. Dat brengt ook meer geld in het laatje.

Tot slot komt er ook een heffing op de voorraadherwaardering van de diamantsector. Ook dat leidt tot meer inkomsten. Premier Guy Verhofstadt wees erop dat dit gebeurt op vraag van de sector zelf.

De eerste minister liet donderdag nog weten dat de regering ook al voorzichtig begonnen is met de opmaak van de begroting 2007, aangezien verschillende beslissingen al een impact hebben op volgend jaar.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud