'Kaderovereenkomst Unizo-Banksys bewijst deugdelijkheid'

De Raad voor de Mededinging besliste donderdag de vervolgingsprocedure tegen Banksys voor misbruik van haar dominante marktpositie stop te zetten. Doorslaggevend voor de uitspraak is de correcte naleving door Banksys van de in 2003 tussen de ondernemersorganisatie Unizo en Banksys afgesloten kaderovereenkomst, aldus de mededingingsautoriteit.

(belga) Volgens Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, bevestigt deze uitspraak de deugdelijkheid en efficiëntie van de kaderovereenkomst. "Dankzij deze pragmatische aanpak van Unizo en Banksys genieten zelfstandige ondernemers al sinds 2004 van verbeterde Banksysproducten en -dienstverlening aan aantrekkelijkere voorwaarden".

Unizo reageert ook positief op de nieuwe Banksys-engagementen maar blijft aandringen op een goedkopere kost per transactie voor zelfstandige ondernemers met een klein aantal transacties. De in 2003 tussen Unizo en Banksys afgesloten kaderovereenkomst bevat onder meer bepalingen betreffende de afschaffing van verbrekingsvergoeding, verlaging en transparantie van tarieven en verbetering van technische bijstand ten gunste van ondernemers.

"De enorme waarde van deze kaderovereenkomst wordt nu bevestigd door de uitspraak van de Raad voor de Mededinging. Een eventuele geldboete, opgelegd door de Raad voor de Mededinging, zou veel langer op zich hebben laten wachten en zou niet ten voordele van de ondernemers geweest zijn".

Unizo reageert ook positief op de in deze procedure aangekondigde nieuwe Banksys-engagementen: geen aankoop- of huurprijsverhogingen van terminals tot 2009, een apart contract voor transactieverwerking en voor terminalaankoop of -huur, 48 uren bedenktijd voor de handelaar bij aankoop van een terminal, concrete oplossingen op maat van de handelaars en een verdere ontwikkeling van de garantie van serviceniveau voor iedere klant.

Belangrijk is dat Banksys jaarlijks aan de Raad de naleving van deze engagementen zal moeten aantonen, aldus Unizo.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud