Kamer zet na 18 uur vergaderen punt achter plenaire zitting

De Kamer heeft vrijdagmorgen rond 8.30 uur na een marathonzitting van 18 uur uiteindelijk een hele reeks wetsontwerpen en wetsvoorstellen goedgekeurd. Eén ontwerp haalde het uiteindelijk niet en werd uitgesteld tot volgende week: de invoeging van het principe van de duurzame ontwikkeling in de grondwet.

(tijd) Het ontwerp tot grondwetsherziening voert een nieuwe titel Ibis in met als opschrift "Algemene beleidsdoelstellingen van het federale België, de gemeenschappen en de gewesten". Onder die titel komt een nieuw artikel 7bis dat bepaalt dat de federale overheid en de deelstaten bij de uitoefening van hun bevoegdheden duurzame ontwikkeling moeten nastreven.

Aangezien dat ontwerp al van de Senaat komt, kan de Kamer het zich veroorloven om het volgende week pas te stemmen.

De hervorming van de civiele veiligheid werd vanochtend het eerst goedgekeurd. Dat gebeurde met 86 stemmen voor (meerderheid en Ecolo) en 32 onthoudingen (CD&V/N-VA, Vlaams Belang en cdH). Ook de Senaat moet zich nog achter de tekst scharen.

Na de politiehervorming beloofde de regering deze legislatuur een hervorming door te voeren van de hulpdiensten. De gasramp in Gellingen van 2004 bracht de discussie hierover in een stroomversnelling. Een commissie onder leiding van de Antwerpse gouverneur Camille Paulus werkte een reeks aanbevelingen uit die minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) allemaal overnam in een wetsontwerp.

Bedoeling van de hervorming is de hulpdiensten efficiënter, professioneler en sneller te doen werken. Doelstelling is dat de brandweer voortaan na een noodoproep al na 12 à 15 minuten ter plaatse is, al is dat geen resultaatsverbintenis. Nieuw is ook dat de hulpdienst die bij een noodoproep het eerst ter plaatse kan zijn, ook moet uitrukken. Gemeente- of provinciegrenzen mogen daarbij geen rol spelen.

Om de bestaande middelen rationeler en efficiënter aan te wenden, komt er een schaalvergroting van de hulpverlening. Dat betekent in de praktijk dat de brandweerdiensten in de toekomst in zones zullen worden onderverdeeld die de gemeentegrenzen overstijgen, net zoals dat voor de politie het geval is.

De federale overheid engageerde zich tegenover de gemeenten dat zij een groter deel van de financiering voor haar rekening zal nemen. Op termijn moeten regering en gemeenten evenveel bijdragen. Nu staan de gemeenten nog in voor 90 procent van de kosten.

Na de Kamer dient ook de Hoge Vergadering het ontwerp nog aan te nemen. Ondertussen is de bespreking in de bevoegde Senaatscommissie al van start gegaan. Wanneer ook de plenaire Senaat het licht op groen zet, betekent dat echter nog niet dat de hervorming ook op het terrein al een feit is. Het zal de volgende regering zijn die de uitvoeringsbesluiten zal moeten nemen.

Minister Dewael had het vrijdagmorgen na afloop van het plenair debat over een "sterk signaal dat de hervorming in de volgende legislatuur voort gestalte zal worden gegeven".

foto belga

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud