Kamercommissie stemt in met versoepeling publicatieverplichting bedrijven

(tijd) - De verplichte aankondiging van aandeelhoudersvergaderingen in de media wordt gedeeltelijk afgeschaft. Dat keurde de kamercommissie Bedrijfsleven goed. De staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, Vincent Van Quickenborne (VLD), benadrukt dat de afschaffing niet geldt voor beursgenoteerde bedrijven.

Elke Belgische vennootschap moet minstens één keer per jaar haar aandeelhouders bijeenroepen en informeren over haar beleid en de resultaten. Ongeveer 30.000 vennootschappen met aandelen aan toonder moeten daarvoor eenmaal een uitnodiging publiceren in het Belgische Staatsblad, twee keer in een nationale verspreide krant en twee keer in een lokale krant.

Van Quickenborne vond die regeling achterhaald. Daarom stelde hij in het programmawetsontwerp voor de uitnodiging voor een algemene vergadering enkel nog in het Staatsblad te laten verschijnen. Een bijeenroeping voor een bijzondere algemene vergadering moet nog eenmaal in een nationaal verspreide krant worden gepubliceerd. Die maatregel zou het bedrijfsleven volgens Van Quickenborne een besparing opleveren van 10 miljoen euro.

Dankzij een andere maatregel moeten de ongeveer 170.000 BVBA's en 50.000 NV's met aandelen op naam hun aandeelhouders niet langer via een aangetekende brief uitnodigen. Als de aandeelhouders daarmee instemmen, kunnen de vennootschappen hun eigenaars vanaf volgend jaar ook met een eenvoudige uitnodiging via e-mail, fax of gewone brief van de aandeelhoudersvergadering op de hoogte brengen.

Beide maatregelen uit het programmawetsontwerp werden gisteren door de meerderheid van de kamercommissie goedgekeurd en worden in 2005 van kracht als de Kamer het programmawetsontwerp goedkeurt.

CD&V stemde tegen, de VLD, de sp.a, Spirit, de PS en de MR stemden voor. Het Vlaams Belang was niet aanwezig. CD&V diende nog amendementen in. Trees Pieters (CD&V) benadrukte dat de afschaffing van de publicatieverplichting voor de kranten een omzetverlies betekent van 10 tot 15 miljoen euro. Daarom vroeg ze samen met kamerfractievoorzitter Paul Tant (CD&V) een overgangsperiode te creëren. Van Quickenborne zei echter dat hij 'de belangen van meer dan 200.000 bedrijven in dit land moet dienen en niet van twee of drie financiële uitgeversgroepen'.

Hij benadrukte dat de afschaffing van de publicatieverplichting niet geldt voor beursgenoteerde bedrijven. 'Het financiële recht stelt dat beursgenoteerde bedrijven in minstens één nationale krant hun aandeelhoudersvergadering moeten aankondigen. Dat blijft behouden', zei Van Quickenborne. Hij is van plan daarover met de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) te overleggen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud